Ikäihmisten ja kotihoidon asiakkaiden vajaaravitsemus on valtava ongelma ja aiheuttaa sekä kärsimystä ihmiselle itselleen että isoja kustannuksia kunnille.

Tässä kirjoituksessa kerromme Onervan ja kumppanimme Ravistamon yhteisprojektista, jossa parannamme kotihoidon asiakkaiden ravitsemusta hyödyntäen Onervan kauppasovellusta (katso video)

1. ONGELMA: Ikäihmisten vajaaravitsemus on valtava ongelma

Vanhusten vajaaravitsemus on yleinen ongelma kaikissa länsimaissa ja jopa joka kolmas yli 75-vuotias on vajaaravittu.

Tämä aiheuttaa lukuisia ongelmia, esim.

✔️Lihaskato ja siitä johtuva toimintakyvyn heikkeneminen

✔️Alttius infektioille & painehaavoille

✔️Kaatumisalttius

✔️Hidastunut sairauksista ja leikkauksista toipuminen

✔️ Lääkeaineiden teho muuttuu

✔️Mielialan lasku, sekavuus, käytösoireet

Lisäksi vajaaravitsemus aiheuttaa valtavia kustannuksia kunnille ja koko yhteiskunnalle:

💸 Sairaalajakson pituus kasvaa keskimäärin kolme päivää

💸 Vajaaravitsemus lisää sairaalahoidon kustannuksia keskimäärin 83 %

Vajaaravitsemus tuleekin kalliiksi ja on arvioitu, että se aiheuttaa jopa kaksi kertaa suuremmat kulut yhteiskunnalle kuin lihavuus.

Etenkin kotihoidon asiakkaille vajaaravitsemukseen on vaikea puuttua koska kotihoidolla tai omaisilla ei ole näkyvyyttä ikäihmisen ravitsemuksesta.

2. RATKAISU: Onervan kauppasovellus yhdistettynä ravitsemusterapiaan

Onerva on kehittänyt Keskon kanssa yhteistyössä kotihoitoon räätälöidyn kauppasovelluksen.

Sen avulla kotihoito, omaiset ja asiakas voivat tilata napin painalluksella ruokaa kotiinkuljetuksella.

Sovellus on käytössä mm. Oulussa ja Hangossa ja leviää nyt laajemmin Suomessa. Voit tutustua sovellukseen videolta alta.

Tutustu myös kotihoidon kauppa-asiointiin ja sen haasteisiin tästä blogista: https://onervahoiva.fi/kotihoidon-asiakkaan-kauppa-asiointi-ja-miten-se-hoidetaan-suomessa/

Onervan avulla saadaan myös (luvan kanssa) tietoa asiakkaiden ravinnosta. Monille asiakkaille Onervan kautta tilatut ruuat ovatkin viikon ainoa ravinto.

Näin ollen Onervan avulla tiedetään tarkalleen paljonko proteiinia, vitamiineja ja energiaa kotihoidon asiakas saa.

Tästä päästäänkin vihdoin ratkaisuumme ja kumppanimme Ravistamon kanssa käynnistämään pilottiin.

Pilotissa Onervan kauppasovellus yhdistetään Ravistamon ravitsemusterapiapalveluun ja tarjotaan kotihoidolle reaaliaikaiset asiakaskohtaiset analyysit heidän ravitsemuksesta.

Onervan kotihoitoon räätälöity kauppasovellus yhdistettynä Ravistamon ravintoterapiapalveluun

3. HYÖDYT JA TULOKSET

Ravistamon laillistetut ravitsemusterapeutit analysoivat ostohistorian ja antavat asiakaskohtaisen analyysin päivittäisestä ravinnon saannista sekä suositukset (esim. proteiinia tulisi lisätä).

Tieto viedään takaisin Onervan kauppasovellukseen ja toimitetaan yhteenvetoraportti kotihoidolle.

✅ Ratkaisun avulla kotihoito saa paremman näkyvyyden ja ymmärryksen kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksesta.

✅ He pystyvät puuttumaan ajoissa asiakkaisiin, joilla on riski aliravitsemuksesta.

✅ Lisäksi kauppatilauksia tekevät hoitajat saavat asiakaskohtaiset suositukset kauppa-asioinnin tueksi (toiselle lisää proteiinia, toiselle enemmän energiaa)

Kotihoito pystyy tekemään ravitsemuksellisesti parempia tilauksia ja näin vältetään aliravitsemuksesta johtuvia edellä lueteltuja ongelmia.

Ja tietenkin pilotin jälkeen, asiakkaiden näin halutessa, ratkaisu voidaan automatisoida siten, että analyysit tapahtuvat vaikka kerran kuukaudessa.

Pilotti viedään läpi helmikuussa ja raportoimme tuloksia verkkosivuillamme.

Kysy lisää kotihoidon kauppa-asioinnista tai ravitsemusneuvontapilotista Onervalta tai Ravistamolta.

Yhteystiedot:
ville@onervahoiva.fi
p. 050 326 4989

format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

🛒 Miten Suomessa hoidetaan kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelut, silloin kun asiakas ei itse pääse kauppaan?

Haastattelimme keväällä 2019 kymmeniä kuntia aiheesta ja kävi ilmi, että kauppa-asiointi on hyvin kirjavaa eri puolilla Suomea mutta kuormittaa myös kotihoitoa ja vie aikaa itse hoivasta. Pahimmillaan kymmeniä tunteja viikossa ja satoja päiviä ja satoja tuhansia euroja vuodessa.

Lisäksi kauppa-asiointi sisältää monia epäkohtia ja vaarantaa jopa asiakasturvallisuuden.

Aina ei esimerkiksi voida varmistaa kylmäketjun katkeamattomuus (erittäin tärkeää kesähelteillä). Ruuan verkkokauppasovelluksiakaan ei ole suunniteltu palvelemaan kotihoitoa, esimerkiksi yhteiskäyttö on vaikeaa.

Näistä lähtökohdista ja näitä ongelmia ratkomaan olemme lähteneet kehittämään kotihoidolle räätälöityä Onervan kauppasovellusta (katso video) yhdessä Keskon kanssa.

Tässä kirjoituksessa käydään ensiksi läpi nykyisiä, varsin kirjavia tapoja hoitaa ikäihmisten kauppa-asiointi sekä niihin liittyviä haasteita. Tämän jälkeen esitellään tuo Onervan ja Keskon yhdessä kehittämä kauppasovellus helpottamaan kotihoidon työtä.

Ikäihmisten ja kotihoidon kauppa-asiointi Suomessa

Suomalaisessa kotihoidossa ei ole yhtenäistä tapaa hoitaa ikäihmisen kauppa-asiointia silloin kun asiakas itse ei pääse kauppaan. Käytännöt ovat kirjavat ja ne vaihtelevat paljon jopa yhden kunnan sisällä.

Erilaisia tapoja hoitaa kauppapalvelut:

 • Asiakas / omainen käy itse kaupassa
 • Hoitajat kirjaavat ostoslistan paperille ja lähettävät tilauksen emaililla tai soittavat toimistolta kauppaan
 • Hoitajat käyvät itse kaupassa
 • Hoitajat käyttävät ruuan verkkokauppaa (k-ruoka.fi, foodie.fi)
 • Hoitajat tekevät tilauksen 3. osapuolen ”kauppakassi” -palveluun (esim. email/puhelin)
Haastatteluissamme tuli ilmi, että suosituin tapa hoitaa kauppatilaukset on kynä-paperi-email/puhelin yhdistelmä, joka vie helposti 60 min viikossa per asiakas. 
 
Tässä mallissa ostoslistat tehdään kotihoidon käynnin yhteydessä kynällä paperille, mennään toimistoon ja lähetetään tilaukset puhelimen tai emailin välityksellä kauppaan.
 
Ajanhukan lisäksi myös virheitä sattuu ja tilauksista putoaa pois tuotteita joko tilausta tehdessä tai kaupan päässä.
 
Edelleen joissakin kunnissa hoitajat käyvät itse kaupassa, käyttäen tähän helposti 1-2h/asiakas/viikko. Kaikki on tietenkin poissa hoivatyöstä. 
 
Joissakin kunnissa kauppa tuo ostokset kotihoidon tiimiin ja hoitajat vievät ne asiakkaille. Tällöin kylmäketjut usein katkeavat koska kotihoidon jääkaapit eivät riitä säilömään tavaroita eikä kotihoidolla ole tietenkään kylmäkuljetukseen sopivia autoja.
 
Eräässä kunnassa kotihoidon kauppa-asiointi oli ulkoistettu urheiluseuran kontolle. Ikävä yllätys seurasi kun seura päätti lopettaa yhteistyön yllättäen ja kunta joutui järjestämään muutamassa viikossa kauppa-asioinnin ja kuljetuksen uudestaan sadoille asiakkaille.
 
Edistyneemmät kunnat käyttävät ruuan verkkokauppaa, mikä poistaa monia edellä mainittuja ongelmia. Usein kuitenkin yhteisillä tunnuksilla, joka aiheuttaa omia haasteita: samaa tunnusta ei voi käyttää yhtä aikaa useammalla asiakkaalla mikä hankaloittaa tilauksia.
 
Samoin asiakastiedot pitää syöttää joka kertaa uudestaan, mikä rasittaa hoitajia. Jos taas käytetään asiakkaan omia tunnuksia, sisältää tämä väärinkäyttömahdollisuuden.
 
Käymme seuraavaksi läpi tarkemmin haastatteluissa ilmenneitä ongelmia käihmisten kauppa-asiointiin liittyen.
Tyypillinen tapa kotihoidossa hoitaa ikäihmisten kauppatilaukset: hoitaja kirjaa ostoslistan paperille käynnin yhteydessä ja lähettää sen toimistolla kauppaan emaililla tai puhelimitse

Kauppa-asioinnin haasteet kotihoidossa

Haastattelimme n. 40 kotihoitajaa/tiimivetäjää eri puolilta Suomea ja kartoitimme mitä haasteita liittyy kotihoidon kauppa-asioinnin järjestämiseen.

1. Kauppa-asiointi on pois hoitotyöstä ja aiheuttaa isoja kustannuksia

Jo nyt hoitajille on kiire ja kaikkia käyntejä ei ehditä tekemään. Tähän päälle pelkästään ostoslistojen teko, saati kaupassa asiointi, kuormittavat hoitajia liikaa.

Kauppatilausten tekemiseen menee helposti 30-60 minuuttia per asiakas per viikko. Jos kunnassa on 200 kauppa-asiointia vaativaa kotihoidon asiakasta, tarkoittaa tämä 100 tuntia viikossa.

Vuodessa jopa 5 200 tuntia eli 650 henkilötyöpäivää. Se on liki 3 henkilötyövuotta, joka voitaisiin käyttää hoidolliseen työhön.

Kotihoidon keskipalkalla sivukuluineen (lähde) tämä tarkoittaa n. 104 000€ vuosittaista kustannusta kunnalle.

Haastatteluissamme moni hoitajista toivoikin, että heidän vastuuta pienennettäisiin ja omaiset ottaisivat isompaa roolia. Nykyisillä työvälineillä vastuun jakaminen ja yhteistyö ei vain ole ollut aiemmin mahdollista.

2. Asiakasturvallisuus vaarantuu

Tärkeä haaste kauppa-asioinnissa on turvallisuus. Turvallisuutta voidaan arvioida niin terveyden kuin maksamisen näkökulmasta.

Haastatteluissa tuli esille, että joissakin kunnissa ruuan kotiinkuljetuksen hoitaa kotihoito, urheiluseura tai esimerkiksi vapaaehtoiset. Hoitajat itse tunnistivat tässä vaaran paikan: kotihoidolla tai urheiluseuroilla ei ole riittävän isoja kylmäkaappeja, joissa säilyttää ostoksia eikä kylmäkuljetukseen soveltuvia laatikoita/autoja.

Pahimmassa tapauksessa kesähelteillä ruuat ovat tuntikausia lämpimässä, ennen kuin pääsevät asiakkaan jääkaappiin.

Maksamiseen ja jopa verkkokauppa-asiointiin liittyy taas väärinkäyttömahdollisuuksia jos esimerkiksi hoitajat kirjautuvat asiakkaan omilla tunnuksilla verkkokauppaan ja tilaavat ostokset itselleen asiakkaan sijaan.

Vaaranpaikkansa on myös jos muistisairas asiakas hoitaa maksamisen käteisellä / luottokortilla toimituksen yhteydessä esimerkiksi vapaaehtoiselle, jonka luotettavuutta ei voida taata.

3. Tieto ei kulje ja muita ongelmia kauppatilauksissa

Tieto ostoksista tai ostostarpeista ei aina kulje hoitajalta toiselle tai varsinkaan omaisille.

Yksi ongelma tiedonkulussa oli, että sijaiset eivät tiedä mitä tilata tai kuinka paljon eikä heillä ole helppoa tapaa tarkistaa tätä mistään.

Yllättävissä tapauksissa (esimerkiksi kotiutuminen sairaalasta) kotona ei ole ruokaa kun kukaan ei ole muistanut tilata sitä.

Muistisairaat asiakkaat hankaloittavat joskus kauppa-asiointia (jääkaappiin ei saa koskea, ovea ei avata, ostoslistoja revitään jne.) ja huonokuuloinen asiakas ei aina avaa ovea kuljettajalle, jolloin pitäisi olla selkeä toimintamalli mitä tehdä ruokalähetyksellä.

Tavallinen ruuan verkkokauppa ei tue sitä, että useampi käyttäjä täydentäisi ostoslistaa. Saman asiakkaan luona käy helposti yli 10 eri hoitajaa ja tähän päälle omaiset. Ostoslistojen täydentäminen yhdessä, tietoturvallisesti, on jotakuinkin mahdotonta.

Vaatimuksia kauppa-asiointisovellukselle

Haastattelujen pohjalta loimme vaatimuksia kotihoidon asiakkaiden kauppa-asioinnille eli miten ideaalitapauksessa kauppatilaukset ja kotiinkuljetus hoidettaisiin ja miten kauppa-asiointisovelluksen tulisi toimia.

 1. Tilaus pitää pystyä tekemään alle minuutissa
 2. Hoitajien ei pidä joutua syöttämään asiakastietoja, osoitteita jne. Kaikki tiedot pitää löytyä valmiina
 3. Kylmäketju pitää varmistaa
 4. Ostoskoria pitää pystyä täydentämään pitkin viikkoa
 5. Ostoskoria pitää pystyä täydentämään useampi henkilö.
  Hoitajat näkevät jotain puutteita, asiakas ja omaiset jotain toista.” “Esim. hammastahnan puuttumisen huomasi hoitaja”
 6. Omaisten pitää pystyä osallistumaan ostoslistan tekoon
 7. Omaisten ja hoitajien tulee olla mahdollista keskustella ostoksista ja tarpeista
 8. Ravintoneuvonta on tärkeää osalle asiakkaista, tämä olisi hyvä mahdollistaa
 9. Ostoskorit ovat osalle asiakkaista pieniä, keräilyn/kuljetuksen osuus ei saa olla liian iso
 10. Itsemääräämisoikeus vs. riittävän monipuolinen ravinnonsaanti. Pitää antaa asiakkaan ottaa kantaa ostoksiin. Tämä on myös tärkeä vuorovaikutustilanne.
 11. Maksaminen pitää olla turvallista. Muistisairaan ihmisen ei tule joutua antamaan luottokorttia (kaikilla ei olekaan sitä) ruuan kotiinkuljettajalle
 12. Hävikin minimointi: miten varmistetaan, että asiakkaalle ei tilata 10 litraa maitoa?
 13. Tilauksia pitää pystyä tekemään poikkeustapauksia varten, esim. kun asiakas palaa sairaalasta kotiin
 14. Hoitajille/omaisille tulee tulla muistutukset jos tilaukset meinaavat unohtua

Otimme nämä ohjenuoraksi ja vaatimuksiksi lähtiessämme kehittämään kotihoidolle räätälöityä ruuan verkkokauppaa.

Onervan ja Keskon kehittämä kotihoitoon räätälöity kauppatilaussovellus

Toteutimme talven 2019-2020 aikana helppokäyttöisen ruuan verkkokauppasovelluksen, jonka avulla kotihoito voi käynnin yhteydessä tilata ostokset kotiinkuljetuksella napin painalluksella.

Myös omaiset voivat osallistua ostoslistan tekoon. Näin helpotetaan hoitajien työtä mutta tuodaan myös läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta kauppa-asiointiin. 

Voit tutustua sovellukseen videolta alta.

Sovellus räätälöitiin ratkaisemaan edellä luetellut kotihoidon haasteet kauppa-asioinnissa:

 • Merkittävä ajansäästö: kaikki asiakastiedot on syötetty ennalta, asiakkaan suosituimmat ostokset näkyvät valmiina, tilauksen tekoon menee alle minuutti
 • Omaisten osallistaminen: Omaiset voivat osallistua ostosten tekoon ja näin helpottaa entisestään hoitajien työtä
 • Turvallisuus / maksaminen: Asiakkaan laskutustiedot on syötetty ennalta, luottokortteja tai rahaa ei anneta tuntemattomille eikä yksittäinen hoitaja/omainen ei näe maksutietoja
 • Turvallisuus / kuljetus: Kylmäketju ei katkea ja palvelussa käytetään Keskon luotettavaa logistiikkaa
 • Turvallisuus / toimintavarmuus: Kotihoidon asiakkaille varataan kaupasta kuljetuskapasiteettia eli vaikka muille asiakkaille olisi verkkokaupassa ruuhkaa ja toimituksia saisi vasta viikkojen päähän, kotihoidon asiakkaavat saavat varmasti ruuat kotiin joka viikko.
 • Edullisuus: Palvelu on markkinoiden tiettävästi edullisin. Kotihoidon asiakas maksaa kotiinkuljetuksesta saman minkä kuka tahansa kuluttaja eli Plussakortilla 9,90€, normaalisti 12,90€ (hieman kaupasta riippuen).
 • Viestintä: Sovellus löytyy Onervan viestintäsovelluksen sisältä eli siellä hoitajat keskenään tai omaisten kera voivat viestiä tietoturvallisesti kauppatarpeista (ja toki tarvittaessa hoidollisistakin asioista)
Onervan kotihoitoon räätälöidyn ruuan verkkokaupan toimintaperiaate

Merkittävä kustannusten säästö kunnille

Sovelluksen avulla kauppa-asiointiin kuluu nopeimmillaan minuutti per asiakas per viikko. Kaupassakäynnin voi hoitaja hoitaa asiakaskäynnin yhteydessä tai omainen voi tehdä sen etäältä.

Normaalisti ikäihmisten kauppa-asiointiin käytetään 200 asiakkaan kohdalla jopa 650 henkilötyöpäivää vuodessa.

Onervan avulla päästään esimerkin asiakasmäärällä alle 22 henkilötyöpäivään eli säästöä vuodessa saavutetaan pienehkössäkin kunnassa 630 henkilötyöpäivää ja rahana lähes 100 000€.

Asiakaspalaute

Sovellus sai mahtavaa asiakaspalautetta, esimerkiksi Oulun kaupungin kotihoidossa Pateniemi-Rajakylän tiimissä todettiin, että se nopeuttaa merkittävästi kauppatilausten tekemistä. Oulussa siirryttiinkin hyvin nopeasti koekäytöstä tuotantokäyttöön syksyllä 2020 ja pian seurasi muita kuntia kuten Hanko.

Onervan kauppasovelluksen asiakaspalaute Oulun kotihoidosta

Tällä hetkellä kartoitamme millainen kiinnostus kunnilla on tehostaa ja parantaa ikäihmisten kauppa-asiointia.

Jos aihepiiri on teille ajankohtainen, olkaa toki yhteydessä ja voimme esitellä sovellusta tarkemmin sekä keskustella sopisiko se teidän käyttöön.

ville@onervahoiva.fi
p. 050 326 4989

 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Miten korona-aikana huolestuneet omaiset voivat olla yhteydessä läheisiinsä palvelutaloissa?

Miten kaukana asuvat omaiset voivat osallistua etäältä kotihoidon asiakkaan hoivaan, esimerkiksi kauppa-asiointiin?

Miten vähennetään omaisten huolta, kasvatetaan luottamusta ja säästetään hoitajien työaikaa paremmalla viestinnällä?

Vastaamme kaikkiin näihin kysymyksiin maksuttomassa vanhushoivan viestinnän webinaarissa 18.12.2020 klo 13-14. Tervetuloa mukaan!

Mitä on omaisviestintä ja miten Onerva mahdollistaa yhteistyön vanhushoivassa?

Haluatko tietää mitä on omaisviestintä ja yhteistyö vanhushoivassa?

Omaisviestinnällä voidaan helpottaa omaisten huolta ja mahdollistaa yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa.

Sillä voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä kunnalle/hoivayritykselle sekä helpottaa hoitajien työtä tuomalla ajansäästöä ja osallistamalla omaisia.

Esittelemme tässä webinaarissa Onerva omaisviestintäsovelluksen ja miten sitä hyödynnetään eri puolilla Suomea kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Kuulet esimerkiksi miten Onervan avulla voidaan:

 • Viestiä helposti ja tietoturvallisesti omaisten ja hoitajien välillä
 • Hoitaa ikäihmisten kauppa-asiointi
 • Nostaa omaistyytyväisyyttä
 • Nostaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
 • Mahdollistetaan tehokas viestintä korona-aikana
 • Näet käytännössä miten Onerva toimii ja voit kysyä vinkkejä omaan työhön.

Kerromme myös parhaita käytäntöjä ja vinkkejä yli 20 kunnasta ja hoivayrityksestä sekä +1000 hoitajan ja omaisten haastattelujen tulokset mitä he odottavat viestinnältä.

Webinaari on tarkoitettu kuntien vanhuspalvelutyöntekijöille, esihenkilöille, hoivayrittäjille, hoiva-alan opiskelijoille ja toki myös kaikille omaisille joiden ikääntynyt läheinen on kotihoidossa tai palvelutalossa.

Webinaari on maksuton ja voit ilmoittautua mukaan laittamalla sähköpostia meille: info@onervahoiva.fi.

Tervetuloa mukaan!


Tutustu Onervaan alla olevilta videoilta tai tilaa oma 15 min etäesittely laittamalla sähköpostia osoitteeseen: info at onervahoiva.fi

 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Järjestämme jälleen 3.12.2020 klo 13-14 maksuttoman omaisviestintä ja yhteistyö -webinaarin yhdessä ReissuEllu -hankkeen kanssa (tutustu ReissuElluun tästä)

Mitä on omaisviestintä ja miten Onerva mahdollistaa yhteistyön vanhushoivassa?

Haluatko tietää mitä on omaisviestintä ja yhteistyö vanhushoivassa?

Omaisviestinnällä voidaan helpottaa omaisten huolta ja mahdollistaa yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa.

Sillä voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä kunnalle/hoivayritykselle sekä helpottaa hoitajien työtä tuomalla merkittävää ajansäästöä ja osallistamalla omaisia.

Esittelemme tässä webinaarissa Onerva omaisviestintäsovelluksen ja miten sitä hyödynnetään eri puolilla Suomea kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Kuulet esimerkiksi miten Onervan avulla voidaan:

 • Viestiä helposti ja tietoturvallisesti omaisten ja hoitajien välillä
 • Hoitaa ikäihmisten kauppa-asiointi
 • Nostaa omaistyytyväisyyttä
 • Nostaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
 • Mahdollistetaan tehokas viestintä korona-aikana
 • Näet käytännössä miten Onerva toimii ja voit kysyä vinkkejä omaan työhön.

Kerromme myös parhaita käytäntöjä ja vinkkejä yli 20 kunnasta ja hoivayrityksestä sekä +1000 hoitajan ja omaisten haastattelujen tulokset mitä he odottavat viestinnältä.

Webinaari on tarkoitettu kuntien vanhuspalvelutyöntekijöille, esihenkilöille, hoivayrittäjille, hoiva-alan opiskelijoille ja toki myös kaikille omaisille joiden ikääntynyt läheinen on kotihoidossa tai palvelutalossa.

Webinaari on maksuton ja voit ilmoittautua siihen tästä: https://www.facebook.com/events/2660319677567395

Laitathan meille viestiä jos ilmoittautuminen ei toimi, voimme lähettää suoran osallistumislinkin.

Tervetuloa mukaan!


Tutustu Onervaan alla olevilta videoilta tai tilaa oma 15 min etäesittely laittamalla sähköpostia osoitteeseen: info at onervahoiva.fi

 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

”Mitä kaikkea te Onervalla teettekään?”

Ihmetteli eräs tapaamamme kotihoidon tiimivetäjä pari viikkoa takaperin.

Ehkä on paikallaan kerrata mitä kaikkea kehitämme Onervalla ja miten voimme auttaa niin kotihoidon kuin asumispalvelujen asiakkaita, hoitajia ja omaisia.

Jos oikein tiiviistää palvelumme niin: Onerva kehittää viestintä-, yhteistyö- ja asiointipalveluita vanhushoivaan.

Seuraavaksi kerromme mitä kaikkea tämä pitää sisällään.

Onervan omaisviestintä on sähköinen viestivihko omaisten ja hoitajien väliseen yhteydenpitoon

Päätuotteemme, jo vuodesta 2014 alkaen markkinoilla, on Onervan omaisviestintäsovellus. Se on tietoturvallinen, reaaliaikainen ja helppokäyttöinen pikaviestipalvelu omaisten ja hoitajien väliseen yhteydenpitoon.

Eräänlainen ”vanhustoimen wilma tai whatsapp”.

Onervan omaisviestintäsovelluksen avulla omaiset tietävät mitä heidän läheiselleen kuuluu ja näin vähennetään omaisten huolta sekä nostetaan omaistyytyväisyyttä.

Omaisten huolen vähentyessä myös huolipuhelut vähenevät ja näin säästetään hoitajien työaikaa. Palvelu on käytössä jo yli 20 kunnassa ja hoivayrityksessä Porvoosta Rovaniemelle saakka.

Katso tästä lyhyt esittelyvideo.

Onervan kotihoitoon ja ikäihmisille räätälöity kauppasovellus

Onervan omaisviestintäsovelluksen sisältä löytyy tätä nykyä Keskon kanssa yhdessä kehittämä kauppasovellus kotihoitoon ja ikäihmisille.

Sen avulla kotihoito, omaiset ja ikääntynyt asiakas itse voivat tehdä ruokatilauksia kotiinkuljetuksella napin painalluksella.

Tästä on paljon hyötyjä:

 • Säästetään hoitajien työaikaa (Onervalla n. 2 min per tilaus vs. 0,5-1h perinteisin tavoin)
 • Osallistetaan omaiset kauppa-asiointiin (säästää hoitajien aikaa)
 • Varmistetaan, että kylmäketju ei katkea
 • Käytetään luotettavaa, valtakunnallista Keskon logistiikkaa
 • Valtava valikoima (Citymarket / K-Supermarket)
 • Kustannus asiakkaalle on ehdottomasti edullisin (9,90€/toimitus Plussakortilla, 12,90€ ilman korttia)

Katso lyhyt esittelyvideo alta.

Reaaliaikaiset palautekyselyt ja fiilismittarit

Onervan omaisviestintäsovelluksessa on toki paljon muutakin. Esimerkiksi reaaliaikaiset palautekyselyt ja fiilismittarit niin hoitajille, omaisille kuin asiakkaille. Palautetta on kätevä kerätä yhden ja saman sovelluksen kautta joka avataan joka tapauksessa päivittäin.

Tiedolla johtamista Onervan dashboardin avulla

Asiakaspalautteet ja fiilismittarien tiedot sekä viestintäaktiivisuus saadaan osaksi vanhustoimen tiedolla johtamista Onervan johdon työpöydän eli dashboardin avulla.

Näin johto/tiiminvetäjät tietävät reaaliajassa missä tiimissä on esim. kehitettävää työtyytyväisyydessä tai viestinnässä.

Tämän avulla myös me Onervalla voimme todentaa viestinnän vaikutuksen niin omais-, asiakas- kuin henkilöstötyytyväisyyteen ja todistaa meidän sovelluksen vaikuttavuus.

Image

Helpot joukkoviestit ja tiedotteet

Onervan omaisviestintäsovelluksen kautta lähetetään paljon joukkoviestejä ja tiedotteita. Eli se toimii eräänlaisena ”sähköisenä ilmoitustauluna”

Näin esim. palvelutalon on helppo tavoittaa kaikki omaiset yhdellä viestillä. Tämä on ollut tärkeää etenkin näin korona-aikana.

Onerva-bot: puheohjattu virtuaaliavustaja ikäihmisten tueksi ja turvaksi

Viimeiset kaksi vuotta olemme kehittäneet uutta innovaatiota: puheohjattua virtuaaliavustajaa eli Onerva-bottia.

Onerva-bot on ns. keskusteleva tekoäly eli se pystyy käymään 2-suuntaisia keskusteluja ikäihmisen kanssa ja toimimaan keskustelujen perusteella.

Katso alta lyhyt keskustelumme Onerva-botin tekoälyn kanssa.

Onerva-botin hyödyntämiskohteita ja käyttötapauksia on määritelty yhdessä hoivapalvelutarjojien eli kuntien ja hoivayritysten kanssa. Nämä liittyvät paljolti hoidolliseen tukeen, esimerkiksi:

 • Voinnin tarkastus aamulla
 • Orientaatio päivän tapahtumiin
 • Varmistetaan tarvitseeko hoitajan käydä
 • Hälytysten lähettäminen kaatumistapauksissa
 • Sekavan asiakkaan rauhoittaminen
 • Viestintä asiakkaalta hoitajille/omaisille ja toisin päin
 • Muistutukset menoista / lääkityksestä

Näiden lisäksi on erilaiset viihtymiseen liittymät käyttötapaukset kuten:

 • Äänikirjan tai radion soittaminen
 • Uutisen ja sään lukeminen
 • Nettihakujen tekeminen

Kolmantena käyttötapausryhmänä on sähköinen asiointi ja erilaisten (netti)palveluiden käyttäminen, josta yllä oleva video onkin esimerkki. Näitä voi olla esimerkiksi:

 • Ruuan verkkokaupan tilaukset
 • Pankkipalvelut: laskun maksu, tilitietojen tarkastaminen
 • Ajanvaraukset
 • Julkiset palvelut, Kela, Vero jne.

Onerva-bot on vielä tuotekehityksessä mutta kehitetään kovaa vauhtia yhteistyössä kuntien kanssa. Kansainvälinen pilotti pohjoismaissa tullaan tekemään talven 2020-2021 aikana.

Oletko kiinnostunut parantamaan vanhushoivan viestintää?

Siinä oli lyhyt tiivistelmä Onervan viestintä-, yhteistyö- ja asiointipalveluista vanhushoivaan (ja sosiaalityöhön laajemminkin).

Jos olet kiinnostunut palveluistamme niin ota rohkeasti yhteyttä ville at onervahoiva.fi tai soita 050 326 4989. Pidämme mielellään lyhyen (etä)esittelyn ja kerromme palveluistamme tarkemmin.

 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Koronaviruksen johdosta riskiryhmäläisten eristys tulee kestämään todennäköisesti vielä pitkään.

Euroopan komission puheenjohtaja ehdottaa, että vanhusten palvelutalojen vierailukielto jatkuisi ainakin vuoden 2020 loppuu saakka. Ks. Iltalehden uutinen tästä.

Todennäköisesti myös kotihoidon asiakkaiden luona vierailuja tulee välttää ja käynnit pyritään minimoimaan vielä pitkään.

Ikäihmisten eristäytyminen palvelutaloihin ja koteihinsa pitkäksi aikaa aiheuttaa itsessään lukuisia haasteita. Liikkumattomuus, virikkeiden ja tekemisen puute, eristäytyminen läheisistä ja viestinnän vaikeus sekä asioinnin hankaluudet, esimerkiksi kaupassa käynti.

Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo toteaakin haastattelussa.

”Mitä pidempään tämä jatkuu sitä suurempi todennäköisyys on, että vanhainkodeissa tulee tavanomaista enemmän kuolemia [rajoitusten takia]. On vaikea ylläpitää toimintakykyä ja kokonaishyvinvointia näin rajoitetun elämän piirissä” (Iltalehti, 13.4.2020)

Meidän tuleekin pian miettiä kestäviä, skaalautuvia ja pitkäkestoisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Myös koronaviruksen jälkeistä aikaa ajatellen.

Ratkaisujen pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Toistettavissa oleva. Ratkaisun pitää toimia tänään, huomenna ja vielä vuoden päästä. Uudestaan ja uudestaan.
 2. Skaalattavissa kymmenille tuhansille. Ratkaisu pitää olla monistettavissa ympäri Suomen tasalaatuisena, jopa kymmenille tuhansille ikäihmisille. Se pitää pystyä viemään tuotantoon nopeasti.
 3. Kustannustehokas. Ratkaisun pitää olla kustannustehokas ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.
 4. Laadukas ja turvallinen. Ratkaisun pitää olla laadukas ja täyttää vaaditut kriteerit esimerkiksi tietosuojan suhteen tai esimerkiksi ruokatoimituksissa kylmäketju ei saa katketa ja maksutapahtumat tulee olla turvallisia.

 

Vapaaehtoiset eivät takaa aina jatkuvuutta, purukumiviritelmät eivät laatua

Koronakriisin vuoksi monet vapaaehtoiset urheiluseuroja myöten ovat aktivoituneet auttamaan ikäihmisiä ja tämä on valtavan hienoa.  Olemme kaivanneet yhteisöllisyyttä ikäihmisten hoivaan jo pitkään.

Mutta nämä eivät ole aina kestäviä ratkaisuja. Saati skaalattavissa ympäri Suomea tuhansille ikäihmisille.

Kunnanjohtaja soittamassa kitaraa tai pitämässä jumppaa vanhusten palvelutalon terassilla asukkaille on hyvää imagon kiillotusta ja brändityötä. Mutta jos se kuntapomo ei soittele joka ikinen ilta tästä iäisyyteen asti jokaikisen palvelutalon ja kotihoitoasiakkaan parvekkeen alla, on se kestämätön ratkaisu.

Vanhusten kauppa-asioinnissa naapuriapu on kullan arvoista mutta jaksaako naapuri käydä kaupassa joka viikko seuraavan 2 vuoden ajan? Entä jos naapuri sairastuu? Kuka käy kaupassa?

Mitä jos järjestö tai urheiluseura, joka on hoitanut pro bono / alle markkinahintojen kauppa-apua, päättääkin lopettaa palvelun yhtäkkiä? Kuten kävi Joensuussa vuoden alussa ja kaupunki joutui pikavauhtia etsimään vaihtoehtoisen tavan järjestää kauppa-asiointi.

Ikäihmisten kauppa-asiointi, liikunta, viriketoiminta ja palvelut täytyykin tuottaa ammattimaisesti ja tehokkaasti. Palveluissa tulee hyödyntää alustoja, jotka on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa skaalattaviksi, turvallisiksi ja kustannustehokkaiksi.

Näiden tukena voidaan hyödyntää tietenkin myös vapaaehtoisia, naapuriapua, järjestöjä ja kuntien koronaa varten järjestämää erityisapua, vaikka sitten sitä kunnanjohtajaa kitaransa kanssa.

Muutamia hyväksi todettuja teknologioita avuksi koronan vuoksi eristäytyneille ikäihmisille

Tässä on muutama ehdotus kestäviksi, kustannustehokkaiksi ja vaikuttavuudeltaan toimiviksi todistetuista ratkaisuista auttamaan ikäihmisiä niin kotona kuin palvelutaloissa.

Nämä ovat palveluita, jotka ovat jo käytössä eri puolilla Suomea, joiden tietoturva on varmistettu, jotka on kehitetty yhdessä hoitajien ja asiakkaiden kanssa.

1. Kotihoidon asiakkaat ruuan verkkokaupan piiriin.

Ruuan verkkokauppa kotiinkuljetuksella on turvallisin ja edullisin tapa järjestää ikäihmisten kauppa-asiointi. Esimerkiksi K-ruoka.fi verkkokaupan kautta ostosten keräily ja kotiinkuljetus turvallisesti, ilman että kylmäketju katkeaa hintaan 9,90€/12,90€ (Plussakortilla tai ilman) on todella edullista.

Emme näekään syytä miksi kunnat kilpailuttavat erikseen kauppapalveluita (lähinnä kuljetuksen hintaa). Asiakkaan ja kunnan kannalta olisi parempaa, että käytettäisiin samaa hyväksi todettua mallia/alustaa mitä muutkin kuluttajat eli ihan normaalia ruuan verkkokauppaa kotiinkuljetuksella.

Kokemuksemme mukaan näin säästetään niin hoitajien aikaa kuin päästään laadukkaampaan ja kokoaisedullisempaan ratkaisuun.

Tässä on monia hyötyjä.

 • Hyödynnetään kaupan valtavaa valikoimaa, joka on tarjolla kaikille muillekin kuluttajille  (joskus nimittäin kuntien kilpailuttaessa kauppa-asiointia, on voittanut kauppa tarjonnut suppeampaa valikoimaa tai korkeammilla tuotehinnoilla)
 • Maksaminen on turvallista. Rahaa ei anneta tuntemattomille.
 • Kotiinkuljetus on varmaa ja turvallista. Kylmäketju ei katkea. Tämä on etenkin kesällä tärkeää. Kaupat käyttävät ammattimaisia kuljetusliikkeitä kumppaneina.
 • Jatkuvuus: palvelu on käytössä vielä vuodenkin päästä ja samalla hinnalla.

Jotta kauppa-asiointi olisi vieläkin helpompaa myös omaisille ja kotihoidolle, olemme kehittäneet yhdessä kotihoidon kanssa heille räätälöidyn kauppasovelluksen.

Se löytyy Onervan omaisviestintä-sovelluksen sisältä, mahdollistaen näin hoitajien ja omaisten välisen viestinnänkin yhdestä paikasta käsin. Katso Onervan kauppasovelluksen esittelyvideo tästä.

2. Ammattimainen liikunta- ja viriketoiminta jokaiseen palvelutaloon tai ikäihmisten koteihin

Tutkimusten mukaan jo viikon täyslepo vähentää ikäihmisten lihasvoimaa jopa 25% (lue YLE:n uutinen)

Miten aktivoida ikäihmisiä liikkumaan palvelutaloissa ja kotona? Miten tehdä se helposti, skaalautuvasti ja laadukkaasti?

Esimerkiksi Sanosteen etäjumpalla, jossa ohjaaja on aidosti paikalla. Siten jumppa on turvallinen tapa liikkua, sillä ohjaaja ja osallistuja näkevät ja kuulevat toisensa. Se on myös hauska tapa pitää yllä kuntoa, sillä ohjaaja motivoi ja kannustaa ikääntynyttä osallistujaa (toisin kuin esimerkiksi Youtube-videoissa).

Etäjumppa tulee kuvapuheluna joko tablettilaitteeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Tablettilaitteen kanssa ikäihmisen tarvitsee vain vastata ohjaajan soittamaan kuvapuheluun.

Tutustu Sanosteen palveluihin tästä.

Jokaisessa palvelutalossa tai miksei myös kotihoidon tiimeissä pitäisi olla myös Meditaksen Moto Tiles liikuntalaatat ikäihmisten motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Moto Tiles liikuntalaatat sisältävät erilaisia harjoituksia, joita pelataan koskettamalla jalalla laattoja, joissa on kosketusanturi.

Kyseessä on useita kansainvälisiä palkintoja voittanut tanskalainen hyvinvointi-innovaatio, joka parantaa ikäihmisen kokonaisvaltaista toimintakykyä. Tieteellisissä kokeissa on osoitettu, että ne ikäihmiset, jotka harjoittelivat Moto Tiles-laatoilla vain 1-2 kertaa viikossa 2 kk:n ajan, paransivat merkittävästi tasapainoaan ja fyysistä toimintakykyään.

Moni palvelutalo käyttää laitetta säännöllisesti päivätoiminnassaan, tässä olisikin saatavilla erinomainen keino, jolla voimme vaikuttaa yhä useamman ikäihmisen kaatumisvaaran pienenemiseen sekä mielen piristymiseen.

Tutustu Moto Tiles liikuntalaattoihin tästä.

3. Omaisviestintä osaksi hoitotyön arkea.

Koronaeristyksen aikana omaisten huoli ikäihmisten voinnista on kasvanut entisestään. Yleisiä huolenaiheita ja omaisten kysymyksiä:

 • Miten äiti/isä voi?
 • Onko kaikki kunnossa, onko vointi huonontunut/parantunut?
 • Onko hän ottanut lääkkeensä, onko muistanut syödä?
 • Onko hän päässyt ulkoilemaan?
 • Onko hän saanut liikuntaa ja muuta viriketoimintaa?

Nyt kun vierailut vanhusten palvelutaloissa on kielletty ja kotihoidon asiakkaiden luonakaan ei vierailuja suositella, mietitään palvelutaloissa ja kotihoidossa miten huolestuneiden omaisten kyselyihin vastataan?

Onervan omaisviestintäsovellus on Suomen suosituin omaisviestintään räätälöity pikaviestipalvelu – eräänlainen ”sähköinen viestivihko”. Sen avulla omaiset ja hoitajat voivat viestiä keskenään kuvin ja tekstin, tietoturvallisesti ja reaaliajassa.

Katso Onervan omaisviestintäpalvelun esittelyvideo tästä.

Onervan avulla omaiset tietävät aina mitä heidän rakkailleen kuuluu. Samalla säästetään hoitajien aikaa kun huolipuhelut vähenevät. Omaisia osallistamalla hoivaan, voidaan vihdoin siirtyä kauan kaivattuun yhteistyöhön hoivatyössä.

Haluatko tutustua näihin ja moniin muihin ratkaisuihin helpottamaan ikäihmisten arkea koronakriisin keskellä (ja toki sen jälkeenkin)? Tule mukaan Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta apua koronakriisiin -webinaarisarjaan. Alla lisätietoa.


Millaisia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveysteknologian palvelut tarjoavat koronakriisin muuttamaan arkeen sosiaali- ja terveysalalle? Miten etäpalveluja voidaan hyödyntää poikkeusoloissa? Millaisilla tavoilla omaiset huomioidaan kiireen keskellä? Miten terveydenhuollon toimintatapoja voidaan tehostaa ja palveluiden laatua parantaa teknologian avulla? Entä miten työn kuormittavuutta voidaan keventää?

Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta apua koronakriisiin -webinaarisarja käsittelee näitä aiheita mm. kotona asumisen, kuntoutuksen ja terveyspalveluiden näkökulmasta.

Webinaarisarja toteutetaan arkipäivisin 14.5- 20.5.2020 klo 9.00 alkaen. Voit osallistua yhteen tai useampaan webinaariin oman aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan. Webinaarisarja on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista.

Tapahtuma verkkosivut: https://satakuntadigihealth.fi/tapahtumat/

Lisätietoja:

Niina Holappa
Projektipäällikkö
Prizztech Oy / Satakunta DigiHealth -hanke
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

Webinaarisarjan järjestää Satakunta DigiHealth -hanke, jota toteuttaa Prizztech Oy, Satedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen