Kuopion kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan

Onervan viestintäpalvelu oli viime keväänä 4 kuukauden mittaisessa koekäytössä Kuopion kaupungin kotihoidossa.

Keräsimme kaupungin kanssa nyt syksyllä vielä kertaalleen palautetta hoitajilta ja omaisilta ja kävimme syyskuussa näitä läpi kaupungin kotihoidon johdon ja hoitajien kanssa läpi.

100% omaisista haluaa jatkaa Onervan käyttöä

Omaiset tykästyivät Onervaan. 100% omaisista halusi jatkaa Onervan käyttöä.

8/10 vastaajaa piti Onervaan erittäin helppokäyttöisenä tai helppokäyttöisenä.

”Onerva toimi käytännössä loistavasti ja helpotti huomattavasti tiedon kulkua hoitotiimin ja minun välillä. ”

”Hoitajien ja meidän kesken toimi erinomaisesti. Kaikki hoitajat saivat viestin yhdellä kertaa eikä väärinkäsityksiä syntynyt.”

”Hieno ja ajantasainen palvelu pitää yhteyttä hoitajien välityksellä…”

 

Hoitajista 72% voisi ottaa Onervan jatkuvaan käyttöönsä työssään

Hoitajista selvä enemmistö eli 72% koki, että Onerva voisi olla heillä jatkuvassa käytössä omassa työssään.

Hoitajat kokivat, että Onervan avulla voitaisiin korvata paperiset viestivihkot ja vähentää puhelinsoittoja. Luottamuksen kasvaessa etenkin ns. huolipuheluiden määrä vähenisi. Myös kalenterivaraukset ja menojen sopimiset voitaisiin sopiva kätevästi Onervan kautta.

72% hoitajista huomasikin, että Onerva todella vähensi omaisten puhelinsoittoja pilotin aikana ja 4 hoitajaa raportoi, että Onervan avulla työaikaa vapautui muuhun asiakastyöhön.

78% hoitajista oli sitä mieltä, että Onervan kautta omaisilta saadulla palautteella oli positiivinen vaikutus heidän työhön. Esimerkiksi positiivinen palaute piristi tai omaisten ohjeet ja vinkit auttoivat työssä.

”Omaisilla turvallinen olo kun asiakkaan kotoa tulee kuulumisia säännöllisesti, tiiminhoitaja on enemmän yhteydessä omaisiin, pääsääntöisesti viestintä on positiivista ja valokuvien lähettäminen omaisille tuo piristystä omaisen päivään.

”Helppo ja asiakaslähtöinen. Kaikkien helppo käyttää.”

”Näppärä keino käyttää kuulumisten vaihtamiseen.”

”Kiitettävä!”

”Omaisilta tuli positiivista palautetta, ja se sai itsenikin hyvälle tuulelle. Oli kiva lähettää asiakkaasta myös kuvia arjen toimien lomassa omaiselle”

”Helppokäyttöisyys ja mukava tapa olla yhteydessä omaisiin, soittaessa kuluu enemmän aikaa. Omaiset ovat myös antaneet positiivista palautetta ja kiittäneet, kun ovat saaneet paremmin kuulumisia äitinsä/isänsä voinnista.”

”Kauempana asuvat omaiset ovat olleet mielissään kuulumisista.”

Vielä iso kiitos kaikille Onervan omaisviestintäpalvelun pilottiin osallistuneille asiakkaille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle!

Saimme hoitajien ja omaisten palautetta myös jo kokeilun aikana keväällä 2018. Voit tutustua palautteeseen linkistä alta.

//www.kuopio.fi/-/terveysteknologiayritykset-kehittavat-tuotteitaan-kuopiossa-aidossa-ymparistossa