Onervan pikaviestisovellus sote-ammattilaisten sisäiseen viestintään

Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat keskeisiä tekijöitä viestinnässä sosiaalihuollossa, kuten ikäihmisten kotihoidossa, palvelutaloissa, lastensuojelussa tai vaikkapa päihdehuollossa.

Sote-ammattilaisten kuten hoitajien on pystyttävä viestimään keskenään reaaliajassa, helposti ja nopeasti mutta samalla on varmistettava, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Viestisovellukset kuten Whatsapp eivät ole sallittuja asiakastiedoista keskustellessa sote-alalla.

Tähän tarpeeseen on kehitetty Onerva-pikaviestisovellus, joka tarjoaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen vaihtoehdon myös sisäiseen viestintään sote-alan ammattilaisille.

Lue blogista miten Onervan viestisovellusta käytetään hoitajien sisäiseen viestintään Porvoon kotihoidossa.

Onerva-pikaviestisovelluksen ominaisuudet:

Onerva-pikaviestisovellus on suunniteltu erityisesti hoiva-alan ja sosiaalihuollon tarpeisiin. Se toimii samankaltaisesti kuin suositut viestisovellukset, kuten WhatsApp, mutta sen tietoturvaominaisuudet on optimoitu noudattamaan tietosuojalakia ja GDPR:n vaatimuksia.

Sovelluksen avulla esimerkiksi kotihoidon ammattilaiset voivat viestiä keskenään vaivattomasti ja tietoturvallisesti, aivan kuten whatsappilla. Mutta tiedot pysyvät aina Suomessa, tietojen omistajuus säilyy palveluntarjoajalla, tietoliikenne on salattu ja tiedot kryptataan.

Tutustu tästä Onervan ja Helsingin kaupungin kehittämään Valtti-pikaviestisovellukseen, jota käytetään lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä ammattilaisten keskinäiseen viestintään sekä ammattilaisten ja asiakkaiden viestintään.

Hyödyt ammattilaisille ja sote-alan organisaatioille:

Onerva-pikaviestisovelluksen avulla hoitajat voivat parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua työyhteisössä. Sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän, mikä auttaa hoitajia reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja koordinoimaan työtehtäviään tehokkaasti. Koska sovellus on yhtä helppokäyttöinen kuin whatsapp, sen käyttöönotto on vaivatonta ja se sopii erinomaisesti ammattilaisten arkeen. Esimerkiksi potilastietojärjestelmät ovat usein aivan liian kankeita nopeaan pikaviestintään, eivätkä mahdollista ryhmäkeskusteluja tai kahdenvälisiä keskusteluja.

Onerva on kotimainen ja ollut käytössä sosiaalihuollossa vuodesta 2014 lähtien ainakin seuraavilla palvelualoilla:

 • Vanhuspalvelut (kotihoito + asumispalvelut)
 • Vammaispalvelut
 • Mielenterveyspalvelut
 • Päihdehuolto
 • Nuorten sosiaalityö
 • Lastensuojelu

Lue lisää miten Helsingin kaupungilla testataan Onervan kehittämää Valtti-pikaviestisovellusta lastensuojelun ja perhesosiaalityön tarpeisiin.

Esimerkkejä käyttötapauksista:

Tässä on muutamia esimerkkejä missä Onervan pikaviestisovellusta voidaan hyödyntää sote-ammattilaisen arjessa ja nimenomaan keskinäisessä viestinnässä.

 1. Hoitajat voivat käyttää Onerva-pikaviestisovellusta tiedottamaan kollegoilleen akuuteista muutoksista asiakkaiden hoidossa, kuten lääkityksen muutoksista tai terveydentilan heikkenemisestä.
 2. Sovelluksen avulla hoitajat voivat keskustella asiakkaan hoitosuunnitelman päivityksestä ja jakaa ajatuksia parhaista käytännöistä ja hoitomenetelmistä.
 3. Onerva-pikaviestisovelluksella hoitajat voivat nopeasti ilmoittaa sairauspoissaoloistaan ja sijaistarpeista, mikä helpottaa työvuorojen järjestämistä
 4. Tiimivetäjä tai esihenkilö voi tiedottaa tiimiä nopeasti ajankohtaisista asioista
 5. Sovelluksen avulla hoitajat voivat jakaa kuvia turvallisesti ja tietosuojan huomioon ottaen, esimerkiksi kuvia haavanhoidosta tai asiakkaan hoitodokumentaatiosta.
 6. Onerva-pikaviestisovelluksessa hoitohenkilökunta voi keskustella ja jakaa tietoa koulutuksista, työpajoista ja muista ammatillista kehitystä tukevista tilaisuuksista, mikä auttaa ylläpitämään korkeaa ammattitaitotasoa ja parantamaan asiakkaiden hoitoa.

Onerva-pikaviestisovellus on erinomainen työkalu sote-alan ammattilaisille, jotka haluavat viestiä keskenään tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Sovelluksen helppokäyttöisyys ja tietosuojaominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan sote-ammattilaisille ja organisaatioille kaikilla palvelualoilla, jotka haluavat parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua työyhteisössä.

Jos olet kiinnostunut Onervasta, ota yhteyttä ja pidämme mielellään etäesittelyn tai lähetämme lisätietoa sähköpostitse: info@onervahoiva.fi