Viestinnän haasteita vanhushoivassa

Useissa ikääntyneiden palvelutaloissa on määrätty, että vain yksi hoitaja viestii yhden omaisen kanssa.

Toisin sanoen usein se asiakkaan omahoitaja on yhteydessä siihen yhteen pääasialliseksi kontaktiksi määriteltyyn omaiseen. Ks. kuva alla tyypillisestä kuviosta.

Tämä on selkeä ja perusteltu asia, silloin kun viestitään puhelimella. Mutta se tuo lukuisia haasteita ja hankaloittaa viestin perille menoa, etenkin kun niitä hoitajia ja omaisia on useita. Niin kuin lähes aina onkin.

Tyypillinen viestiketju palvelutaloissa

Tyypillinen viestiketju palvelutaloissa. Useampi hoitaja hoitaa asiakasta mutta vain yksi viestii ja vain yhdelle omaiselle. Tämä omainen on vastuussa viestin välityksestä muille sukulaisille ja läheisille.

Yksi iso haaste on siinä, että asiakasta hoitaa useampi hoitaja, mutta vain yksi viestii omaisen kanssa.

Tämä viestinnästä vastaava omahoitaja ei ole aina ajantasalla asiakkaan voinnista tai kaikista viime aikaisista tapahtumista. Tämä aiheuttaa tietokatkoja ja on johtanut myös ikäviin yhteentörmäyksiin kun tarvittu tieto ei ole saavuttanut omaista.

Kaikki omaiset eivät saa viestiä koskaan

Toinen haaste on se, että kaikki ikääntyneen asiakkaan läheiset eivät koskaan saa hänen terveisiään tai kuulumisiaan.

Yhteyshenkilöksi määritelty lähiomainen voi olla riitaantunut jonkun sisaruksen kanssa ja pahimillaan jättää osan omaisista uutispimentoon.

Tämä ei ole kuviteltu skenaario, olen törmännyt pariinkin vastaavaan tapaukseen. Viestintä ja viestinnän ulkopuolelle jättäminen on joskus julmaa vallan käyttöä.

Toisaalta tässä mallissa yhtä omaista kuormitetaan valtavasti kun hän joutuu välittämään hoitajien terveiset muille sukulaisille. Ja ehkä välittämään heidän kysymykset takaisin hoitaijlle.

Pari omaista onkin lähestynyt meitä ja todennut, että tällainen viestinvälittäjän rooli on todella raskas. Varsinkin kun juuri tuo omainen usein on se, joka asuu palvelutalon lähellä ja hoitaa ikääntyneen muitakin asioita.

Aina viesti ei saavuta kaikkia omaisia

Aina viesti ei saavuta kaikkia omaisia. Joskus tahattomasti ja joskus tahallisesti. Toisaalta yhtä omaista kuormitetaan turhan paljon viestinnällä.

Hoitajat kuormitetaan omaisten puheluilla

Parissa hoivatalossa useampi saman ikääntyneen asiakkaan omainen voi olla suoraan yhteydessä hoitajiin. Ehkä ohjeistus ei tätä suosittele mutta jos puhelinnumero on saatavilla niin mikäs sitä estää soittamasta.

Muutama hoitaja on kertonut kun he ovat jo toisella asiakkaalla ja puhelin soi kolmatta kertaa päivän aikana kun aivan jonkun toisen asiakkaan kolmas omainen kyselee vointia ja kuulumisia.

Siinä voi olla vaikea keskittyä hoivatyöhön.

Joissain hoivataloissa useilla saman asiakkaan omaisilla on suorayhteys hoitajiin. Tilanne voi olla kaoottinen.

Joissain hoivataloissa useilla saman asiakkaan omaisilla on suora yhteys hoitajiin. Tilanne voi olla pahimmillaan kaoottinen.

Omaisviestintä tehty helpoksi ja tehokkaaksi

Kuuntelimme näitä omaisten ja hoitajien huolia kun lähdimme kehittämään Onervaa, omaisviestintäpalvelua vanhus- ja vammaishoivaan.

Olemme myös itse heitä, joten samaistuminen heidän päivittäisiin haasteisiin ei ollut vaikeaa.

Lähdimme siitä ajatuksesta, että hoitajien pitää pystyä keskittymään työhönsä. Heitä ei tule kuormittaa liikaa.

Toisaalta omaisten, kaikkien omaisten jotka ikääntynyt asiakas parhaaksi näkee, tulee saada viestit helposti ja nopeasti.

Tietokatkokset pitää minimoida eli kaikkien hoitajien pitää pystyä nopeasti ja helposti lähettämään pikaterveiset. Toisaalta turhat ja kuormittavat puhelut pitää minimoida.

Myös 3. osapuolen hoivatoimijoiden, esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeuttien, pitää pystyä viestimään omaisille ja hoitajille.

Joissain tapauksissa myös asiakas itse on aktiivinen osapuoli ja tasavertainen viestijä.

Näiden periaatteiden pohjalle rakensimme Onerva – omaisviestintäpalvelun.

Onerva omaisviestintä tarjoaa helpon tavan viestiä eri toimijoiden kesken

Onerva omaisviestintä tarjoaa helpon tavan viestiä eri toimijoiden kesken

Omaisviestintäpalvelun hyödyt:

  • omaiset ovat tasa-arvoiset ja viesti saavuttaa kaikki
  • kaikki asiakkaan kanssa toimivat hoitajat, voivat lähettää viestejä. Näin ei tule tietokatkoksia
  • myös muut hoivatoimijat, kuten toiminta- ja fysioterapeutit, hammashygieenikot tai muut hoivapalvelutarjoajat voivat osallistua viestintään
  • viesti saavuttaa omaisen aina ja kaikkialla, vaikka hän ei juuri silloin olisi puhelimen äärellä
  • yhtä omahoitajaa ei kuormiteta liikaa
  • yhtä omaista ei kuormita liikaa kun kaikki saavat viestin samalla

Onerva on omaisviestintäpalvelu vanhus- ja vammaishoivaan, eräänlainen sähköinen viestivihko.

Sen avulla omaiset voivat viestiä reaaliajassa ja tietoturvallisesti läheisensä hoitohenkilökunnan kanssa. Ikääntynyt läheinen voi olla niin kotihoidossa kuin palvelutalossa.

Onerva tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä hoivaviestintään kun läheiset tietävät aina ja kaikkialta mitä heidän rakkaalleen kuuluu.

Tutustu Onervaan videolta alta tai ota Onerva ilmaiseen 1kk koekäyttöön. Ota rohkeasti yhteyttä: p. +358 50 326 4989 tai info@onervahoiva.fi.