Uuden vuoden suunnitelmat – mihin Onerva menee 2018?

Hyvää uutta vuotta kaikille Onervan asiakkaille, seuraajille ja yhteistyökumppaneille!

Viime viikolla otimme blogissa lyhyeyn katsauksen vuoteen 2017 (lue tästä).

Katsotaan seuraavaksi tulevaan eli mitä kaikkea vuosi 2018 tuo tullessaan.

Onervan asiakasmäärän moninkertaistaminen

Tulemme viemään Onervan vuonna 2018 laajemmin suomalaisten vanhushoivan asiakkaiden, heidän läheisten ja hoiva-ammattilaisten käyttöön.

Heti tammikuussa aloitetaan pidemmät koekäytöt Varsinais-Suomessa Liedossa sekä Kuopiossa. Liedossa kyseessä on kunnan vanhustoimi, Kuopiossa mukana on sekä kunta että yksityisiä hoivayrityksiä.

Syksyn 2017 koekäytöistä siirrytään monin osin tuotantokäyttöön ja laajennetaan käyttäjäkuntaa.

Lisäksi neuvottelemme yli 40 hoivayrityksen ja kunnan kanssa käytön aloittamisesta alkuvuodesta 2018.

Tavoitteenamme on moninkertaistaa käyttäjämäärät Suomessa ja käynnistää ensimmäiset pilotit myös ulkomailla.

Kansainvälistymisen ensiaskeleet

Onervaa on alusta asti lähdetty rakentamaan kansainväliset hoivamarkkinat silmällä pitäen.

Vuonna 2017 teimme alustavaa markkinakartoitusta ja tänä vuonna keskitymme kansainvälisiin markkinoihin syvemmin.

Tulemme tekemään vuoden aikana n. 3 maan markkinakartoituksen, jossa selvitämme Onervan edellytyksiä siirtyä kohdemaihin.

Markkinakartoituksessa selvitetään kohdemaan markkinoiden kokoa, lainsäädännöllisiä rajoitteita, miten hoiva on järjestetty (yksityinen vs. julkinen vs. 3. sektori vs. omaiset), asiakas- ja kilpailijakenttää sekä haastatellaan vanhushoivan toimijoita ja potentiaalisia asiakkaita.

Ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on saksankielinen Eurooppa (ns. DACH-maat: Saksa, Itävalta, Sveitsi). Myös Pohjoismaat, Britteinsaaret, Pohjois-Amerikka sekä Japani ovat kiinnostavia markkina-alueita.

Ideaalitilanteessa vuoden 2018 päästään aloittamaan Onervan koekäyttö ulkomailla ja testaamaan sitä käytännössä.

Onerva tapahtumakalenteri

Vuonna 2018 olemme mukana sekä kotimaisissa että ulkomaisissa terveyden- ja hyvinvoinnin tapahtumissa.

Tässä on listaa pääasiassa kansainvälistymiseen liittyvistä kiinnostavista tapahtumista, jossa lihavoituna on varmistunut osallistuminen:

Näiden lisäksi on tietenkin iso joukko kotimaisia tapahtumia, joissa ainakin osassa tulemme olemaan. Heti tammi-helmikuussa on jo esimerkiksi nämä tapahtumat:

Onko jotain erityistä tapahtumaa jossa meidän kannattaisi olla ehdottomasti mukana? Laita vinkit kommenttiin tai maililla (ville at onervahoiva.fi).

Tuotekehityksessä hoivapalvelujen jakamisalusta, sensoritekniikka ja koneoppiminen

Tuotekehitys kulkee oikeastaan kolmea eri linjaa:

 1. Onerva Omaisviestinnän jatkuva kehittäminen
 2. Onerva Jakamisalusta/markkinapaikka hoivapalveluille
 3. Onerva koneoppiminen, keskustelubotit, sensoriteknologia ja muu propellipääosasto 🙂

1. Jatkuva kehittäminen on vuoropuhelua asiakkaiden kanssa

Kehitämme Onervaa jatkuvasti keskustellen asiakkaiden kanssa. Keräämme systemaattisesti palautetta suoraan sekä hoiva-alan ammattilaisilta että omaisilta.

Palautteen keräämisen lisäksi osa tuotekehitystä on seurata käyttöaktiivisuutta ja eri ominaisuuksien käyttöasteita. Lähetelläänkö kuvia paljon? Lisäsikö uusi omainaisuus X käyttöaktiivisuutta, entä oliko sillä vaikutusta käyttäjätyytyväisyyteen ja positiiviseen käyttökokemukseen?

Näin tuotekehitys nojaa faktatietoon siitä mitä käytetään ja mitä todella halutaan käyttää.

Eniten toivotut ominaisuudet siirtyvät nopeasti tuotekehitysputkeen ja nopeimmillaan uusia ominaisuuksia tuodaan tuotantokäyttöön jo parissa viikossa.

Lisäksi jatkuvaan kehitystyöhön kuuluu Onervan integraatiot eri järjestelmien välillä. Näissä haemme ensiksi suuria linjoja eli jokaiseen asiakas- tai potilastietojärjestelmään ei tehdä liittymää, ellei sille ole todellista tarvetta.

Ensisijassa tulemme rakentamaan integraatiot eri sensoriteknologiaan (aktiivisuus-/turvarannekkeet) sekä Kanta-palveluun.

2. Jakamistalous vanhushoivassa voi olla käänteentekevää miten hoivamarkkinat järjestäytyvät

Kehitämme paraikaa hoiva- ja hyvinvointipalvelujen palvelualustaa/markkinapaikkaa, joka lanseerataan Kuopiossa helmikuussa 2018. Lue lisää tästä.

Olen tästä todella innoissani sillä tässä on mahdollista ratkaista useita ongelmia, joihin olemme törmänneet:

 • Palvelut (julkinen, yksityinen, yhteisöt) ovat hajallaan
 • Asiakkaiden ja omaisten on hankala löytää palvelutarjoajia
 • Yritysten ja yhteisöjen on hankalaa/kallista mainostaa kuluttajille
 • Miten taata myös vähäosaisille ja yksinäisille vanhuksille (joilla ei ole esim. omaisia) riittävät palvelut?

Näitä ongelmia haluamme ratkaista Onerva palvelualustalla. Tutkimme eri vaihtoehtoja, joilla pyrimme:

 • Tuomaan eri palvelut keskitetysti yhteen alustaan (ml. vapaaehtoiset, yhdistykset, yritykset)
 • Auttaa erilaisten suosittelualgoritmien avulla asiakkaita löytämään oikeat palvelut helposti ja nopeasti
 • Antaa yrityksille, yhdistyksille ja vapaaehtoisille helpon ja edullisen tavan markkinoida ja tuoda omat palvelut suoraan asiakkaiden ja heidän läheisten saataville
 • Rakentaa palkitsemisjärjestelmä, jolla vapaaehtoisia ja lähiyhteisöä pyritään aktivoimaan tarjoamaan palveluksia vanhuksille

Olemme tässä työssä vasta alkuvaiheessa mutta lähdemme testaamaan ensimmäistä versiota Kuopion kaupungin kotihoidon ja n. 20 hoivayrityksen kanssa helmikuussa.

Laajennamme kokeilua mielellään muihinkin kaupunkeihin joten jos olette kiinnostuneita palvelualustan testaamisesta, ole rohkeasti yhteydessä (p. 050 326 4989/Ville).

3. Propellipääosastolla testataan tulevaisuuden teknologioita

Edellä mainittujen tuotekehitysponnistusten ohella teemme erilaisia kokeiluja, jotka voivat olla tulevaisuuden ratkaisuja vanhushoivassa.

Yksi näistä on talvella 2017 rakentamaan aloitettu prototyyppi keskustelu-botista. Eräänlaisesta robotista, joka voi käydä keskusteluja asiakkaan kanssa ja reagoida asiakkaan vastauksiin. Lue keskustelubotista lisää tästä.

Emme ole rakentamassa (vielä) omaa robottia vaan ajatus on, että keskustelut voidaan käydä automaattisesti puhelimen välityksellä.

Ratkaisussa yhdistyy eri teknologioita, mm. puheentunnistus, puheesta tekstiksi kääntäminen, koneoppiminen ja tekoäly.

Olemme löytäneet kumppanin jossa pääsemme testaamaan ratkaisua vuoden 2018 aikana. Nyt vain täytyy vielä selvittää mikä se ongelma on, joka halutaan ratkaista.

Onko se muistutusten antaminen (lääkkeet, ruoka), erilaiset rakenteiset kyselytestit (esim. minimentaali-testi)?

Vai olisiko se voinnin tarkastukset ja tarvittaessa palveluohjaus kotihoidolle (joka voisi olla myös etähoitoa)?

Vai kenties yksinäisyyden helpottaminen kun palvelu voi keskustella vanhuksen kanssa ja lukea näkörajoitteiselle vanhukselle vaikka uutisia?

Joka tapauksessa visionamme on, että niin keskustelu-botti kuin sensoriteknologia voisivat toimia syötteenä Onervan viestintäpalvelulle, joka tarjoaisi yhteisen tilannekuvan asiakkaalle itselleen, hoitohenkilökunnalle ja omaisille.

 

 

Yhteistyökumppanuuksien laajentaminen

Rakennamme ja syvennämme kumppanuusverkostoamme vuonna 2018.

Olemme mukana mm. seuraavissa yhteistyökuvioissa:

Jos toimit terveyden- ja hyvinvoinnin alueella, erityisesti vanhus- ja vammaishoivan piirissä, ja yhteistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä (p. 050 326 4989/Ville).

Tutkimustyön kautta parempi ymmärrys asiakastarpeesta

Uskon, että nykypäivänä tuotekehityksen ja yrityksen johtamisen tulee perustua mitattuun tai tutkittun tietoon kohteena olevasta ilmiöstä.

Meidän omien haastattelujen ja asiakaskeskustelujen lisäksi haluamme lisätä riippumattoman, tutkitun tiedon keräämistä hoivatyöstä ja omaisviestinnästä.

Ja sitä kautta lisätä ymmärrystä niin hoiva-markkinoista, käyttäjäkunnasta kuin itse palvelun käytöstä.

Vuonna 2018 tullaan tekemään tämän tiimoilta paljon töitä, mm.

 • Väitöstutkimuksen aloitus omaisviestinnästä (johon voi liittyä useampia pro gradu -töitä)
 • Etnografisen tutkimustyön toteutus
 • Markkinakartoitus (Keski-Eurooppa)

Tervetuloa seuraamaan matkaamme vuonna 2018

Tässä oli siis katsaus uuteen vuoteen. Paljon jäi varmasti asioita mainitsematta ja vuoden aikana tulee varmasti paljon uusia juttuja.

Missionamme on tuoda ihmiset lähemmäksi toisiaan ja näin varmistaa läheisillemme hyvä, laadukas hoiva. Hyödynnämme tässä työssä uusinta teknologiaa, jonka kautta (toimintamalleja myös uusimalla) vanhus- ja vammaishoivaan voidaan tuoda avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä rakentaa luottamusta.

Tervetuloa siis seuraamaan matkaamme alkaneelle vuodelle!

Voit seurata meitä tämän blogimme lisäksi sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Twitter

LinkedIn