Rovaniemen kaupunki luopuu Whatsappin käytöstä – muiden kuntien tulisi ottaa mallia

Rovaniemen kaupunki luopuu Whatsappin käytöstä tietoturvan ja -suojan vuoksi. Lue juttu tästä

Rovaniemen kaupungilla ei ole keinoja valvoa, miten henkilötietoja käytetään pikaviestisovelluksissa, eikä kaupunki voi varmistaa tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteutumista. Lisäksi on epävarmaa, miten sovelluksessa käsiteltävä tieto on turvattu ja miten tiedon säilyttäminen ja tietojen poistaminen hoidettu.

Tietosuojalainsäädäntöä rikotaan tietoisesti kunnissa

Valitettavasti edelleen lukuisat kaupungit ja yritykset Suomessa käyttävät esimerkiksi sote-sektorilla whatsappia tai vastaavia kaupallisia sovelluksia sote-tiedon välittämisessä ja viestimisessä. Tietoinen tietoturvan ja tietosuojalakien rikkominen on valitettavasti enemmän sääntö kuin poikkeus. Tuntuukin, että case Vastaamo ei ole opettanut juuri mitään.

Mutta miksi Whatsappin käyttö on kielletty sote-viestinnässä?

Kuten Rovaniemen kunnan artikkelissa mainitaan, Yhdysvaltojen lainsäädäntö antaa maan tiedusteluviranomaisille mahdollisuuden päästä käsiksi Yhdysvalloissa sijaitsevaan dataan. Ja koska Whatsapp:in omistaa Facebook eli yhdysvaltalainen yritys, on sillä halutessaan pääsy suomalaisten salassapidettäviin henkilötietoihin ja arkaluontoiseen terveysdataan. Ja tätä EU lainsäädäntö ei salli.

Whatsappin käytössä on lukuisia muitakin ongelmia tietosuojan kannalta, esimerkiksi:

  • Tietojen käsittelymaa: Tietoja käsitellään EU:n ulkopuolella (tai käsittelymaasta ei ole varmuutta)
  • Jäljitettävyys ja lokit: Lokeihin ei pääse käsiksi: ei voida tietää tai jälkikäteen varmentaa kuka on lukenut mitäkin tietoa.
  • Tietojen poistaminen: tietoja ei voida poistaa järjestelmästä tai ei olla varmoja poistuuko tiedot yrityksen hallusta vaikka keskustelut poistetaan
  • Tietojen säilytys: usein rekisterinpitäjällä (esim. sote-palvelutuottaja) on säilytysvelvollisuus tiedoille. Whatsappin osalta ei ole mitään taetta, että tiedot säilyvät palvelussa. Tietoja ei voida myöskään siirtää esimerkiksi palvelutuottajan omiin järjestelmiin.
  • Tietojen suojaus ja salaus: Whatsapp ilmoittaa, että tiedot suojataan mutta meillä ei ole tosiasiallista varmuutta mitä suojaustapaa tai algoritmeja käytetään
  • Tietojen luovutus 3. osapuolille: ei ole varmuutta luovuttaako Whatsapp tai emoyhtiä Meta suomalaisten henkilötietoja tai muita salassapidettäviä tietoja 3. osapuolille, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin

Vaatimuksia on lukuisia muitakin, joita kaupalliset, globaalit viestisovellukset eivät täytä. Voit tutustua Yleiseen tietosuoja-asetukseen tästä: https://gdprinfo.eu/fi

Katso esimerkiksi: 25 artikla, 32 artikla, 33 artikla, 34 artikla, 35 artikla 7 -kohta.

Kunta valitsi tietosuojarikkomuksen sen sijaan, että olisi johtanut muutosta

Kyse on lähinnä johtamisongelmasta. Käyttäjät tarvitsevat tietoturvallisen ja helpon viestisovelluksen, johdon tulisi tämä heille tarjota.

Mutta tämä vaatii muutosta toimintatavoissa ja tietoturvallisen teknologian hankintaa. Tähän muutokseen ei olla aina valmiita. Tästä meillä on omakohtaista kokemusta vuosien varrelta valitettavan paljon. Tässä on yksi esimerkki.

Pilotoimme Onervan omaisviestintäsovellusta ison kaupungin vanhuspalveluissa pari vuotta sitten. Osa käyttäjistä tykästyi Onervaan aivan mahdottomasti ja niin hoitohenkilökunta kuin omaiset olisivat halunneet ottaa sovelluksen käyttöön.

Mutta parissa asumispalveluyksikössä hoitohenkilökunta suhtautui Onervaan todella nihkeästi. Palautekeskusteluissa selvisi syy: niissä yksiköissä missä suhtautuminen oli kielteistä, oli käytössä Whatsapp omaisten ja hoitajien väliseen viestintään. Niissä missä Onerva otettiin avosylin vastaan, ei ollut whatsappia käytössä.

Kunnan IT-osaston edustajat olivat mukana palavereissa. He koittivat varovaisesti kertoa, että se mitä te teette (viestitte whatsappissa) on kiellettyä ja rikkoo tietosuojasäädöksiä. Vanhuspalveluyksikkö sanoi, että ”ei haittaa, näin me jatketaan koska uuden sovelluksen käyttöönotto olisi liikaa vaivaa”.

IT-osasto hiljeni, johto hiljeni ja Whatsappin käyttö jatkuu edelleen.

Tietoturvallisia, helppokäyttöisiä ja kotimaisia sovelluksia on tarjolla

Mutta suunta on oikea, kuten Rovaniemi esimerkillään näyttää. Monet kunnat ovat tehneet saman, Whatsappia tai vastaavia kaupallisia sovelluksia ei sallita kuntien viestinnässä, ainakaan sote-sektorilla.

Ja siitä syystä he ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi meidän Onervan pikaviestisovelluksen (katso video tai lue lisää). Se on räätälöity sote-sektorin tarpeisiin, kotimainen ja täyttää edellä mainitut tietosuojavaatimukset. Ja erittäin helppokäyttää, voit lukea asiakaskokemuksia esimerkiksi Siun Sotelta, jossa se otettiin kokeilun jälkeen käyttöön.

Onervan pikaviestisovellus on käytössä jo kymmenissä kunnissa ja sote-yrityksissä ympäri Suomea vanhus- ja vammaishoivassa. Nyt siitä kehitetään versio myös lastensuojeluun.

Eli vaihtoehtoja tietoturvalliseen, helppokäyttöiseen viestintään ja yhteydenpitoon on kyllä tarjolla.