Onko viestintäsi post-it lappujen varassa?

Olen jutellut talven aikana usean vanhushoivan palvelutarjoajan kanssa. Keskustelumme on pyörinyt viestinnän ympärillä.

 • Kuinka hoitajat viestivät keskenään, miten työvuorojen välinen viesti vaihtuu?
 • Kenellä on kokonaisymmärrys asiakkaan tilanteesta?
  • Tietääkö hoitajat asiakashistorian sekä nykyhetken?
  • Mistä hoitaja saa esimerkiksi tiedon viimeisen viikon tapahtumista?
  • Entä jos vanhus on kaatunut yöllä, miten aamuvuoro tai omaiset saavat tiedon?
 • Miten omaiset pidetään ylipäätään ajantasalla?

Yllättävän monessa kotihoitoa tarjoavassa yrityksessä ja kunnassa, kaikki tämä viestintä nojaa post-it lappuihin tai paperisiin vihkoihin.

Tämä on kestämätön tilanne. Paperiset laput ja viestivihkot ovat iso tietoturvariski ja viestintävälineenä epäluotettavia eivätkä koskaan ajantasalla.

Post-it laput ovat tietoturvariski

Post-it laput ja viestivihkot ovat suuri tietoturvariski. Kuka tahansa huoltomies tai muu vierailija pääsee lukemaan asiakkaan arkaluonteista tietoa.

Onkin käsittämätöntä, että monet hoiva-alan ammattilaiset ovat huolestuneet sähköisten palveluiden tietoturvasta ja pelkäävät niiden käyttöönottoa, vaikka nykyratkaisu paperisine lippulappuineen on täysin turvaton.

Sähköisissä ratkaisuissa pystytään oikein toteutettuna aina varmentamaan kuka vastaanottaja on ja viestintä perustuu asiakkaan antamaan lupaan. Vielä kun viestiyhteys salataan, on tietoturva 100* parempi kuin paperisiin lappuihin nojaava viestintä.

Post-it laput eivät ole ajantasalla

Vihkomerkinnät ja post-it laput eivät saavuta omaisia tarpeeksi nopeasti: jos omainen käy ikääntyneen asiakkaan luona kerran kuukaudessa, ei kiireiset viestit mene tarpeeksi nopeasti vastaanottajalle.

Kriittisten kiireisten viestien lisäksi hyvä, luottamusta herättävä suhde vaatii jatkuvaa, avointa viestintää. Viestintää myös silloin kun ei ole kriisiä.

Paperiset laput, joita luetaan pahimmillaan muutaman kuukauden välein, eivät pysty tähän.

Viestintä pitää olla reaaliaikaista ja välineet pitää olla sellaisia, joilla voidaan viestiä myös ei-kriittisiä kuulumisia, tiedotteita, pieniä pyyntöjä, toiveita ja terveisiä.

Post-it laput ovat epäluotettavia

Usein laput hukkuvat ja tärkeät viestit häviävät. Tällöin mihinkään ei jää jälkeä, mitä sovittiin, mitä piti tehdä, kuka viesti mitäkin.

Sähköinen, moderni omaisviestintäratkaisu toimii samalla 3. osapuolen luotettavana tiedon tallennuspaikkana. Tiedot on aina tallella ja aina voidaan palata tarkastamaan mitä viestiteltiin.

Potilastietojärjestelmät ovat suljettuja


Mutta onhan meillä potilastietojärjestelmä, johon saadaan ”moderni” Windows-puhelin, joka välittää tiedon hoitajalta toiselle.

Potilastietojärjestelmien, kuten Effican, viestintämoduulit ovat usein suljettuja, ainoastaan hoivapalvelutarjoajan käyttöön tarkoitettuja.

Ongelmana on, että suurinta osaa niistä ei voida käyttää omaisviestintään.

Eikä myöskään viestintään muiden hoivapalvelutarjoajien kesken.

Usein kotihoitajien lisäksi asiakas saa muutakin hoivaa. Hänen luonaan saattaa käydä toimintaterapeutti, fysioterapeutti, hieroja, hammashygieenikko tai muu hoivaa tarjoava taho.

Tällä hetkellä esimerkiksi toimintaterapeuteilla ei ole mitään välinettä jättää tärkeitä hoito-ohjeita kotihoitajille tai omaisille.  Hoito-ohjeistukset jäävät usein paperilappusten varaan.

Tarvitsemmekin tietoturvallisen tavan muodostaa viestintäpiirejä, johon asiakkaan hyväksymät hoivatahot ja omaiset pystyvät liittymään.

Reaaliaikainen ja tietoturvallinen viestintä tuo turvaa ja nostaa hoivan tasoa

Kokemuksemme mukaan modernien, sähköisten omaisviestinnän palveluiden avulla voidaan saavuttaa lukuisia etuja verrattuna paperiseen viestintään:

 • viestintä on tietoturvallista
 • viestintä on riittävää, reaaliaikaista, aina ajantasalla ja luotettavaa
 • viestinnän avulla omaisten huolta voidaan pienentää, rakentaa luottamusta ja omaisia voidaan sitouttaa mukaan hoivaan
 • tarvittaessa myös 3. osapuolen hoivatoimittajia, kuten toimintaterapeutteja voidaan ottaa mukaan viestintään, mahdollistaen tärkeiden kuntoutusohjeiden ajantasaisen välittämisen
 • hoitajien välinen viestinvaihto nopeutuu, asiakkaasta saadaan nopeasti niin kokonaiskuva kuin nykytilanne ja edellisen käynnin tiedot

Meillä on jo nyt käytössä kaikki työvälineet reaaliaikaiseen, tietoturvalliseen ja helppokäyttöiseen omaisviestintään.

Post-it laput voidaan korvata parissa tunnissa ja siirtyä hoivaviestinnässä tietoturvalliseen nykypäivään.