Onerva helpottaa hoitajien työtä

Onerva Omaisviestintä -palvelu oli viime syksyn koekäytössä Kokemäen vanhustoimessa Henrikinhovin palvelutalossa sekä kunnan kotihoidossa.

”Omaisista puolet piti palvelua erittäin sopivana käyttöönsä ja kolmasosa melko sopivana.”

Koekäyttö järjestyi osana HYVÄKSI -hanketta ja sen organisoi Prizztech Oy.

Prizztechin loppuraportti on juuri valmistunut, siitä löydät puolueettoman tahon keräämiä hoitohenkilökunnan ja omaisten kokemuksia Onerva Omaisviestintäpalvelusta.

”Palvelu koettiin erittäin helppokäyttöiseksi”

”Kaksi kolmasosaa koki palvelun käytön parantaneen erittäin paljon tiedon kulkua. Vastaajista puolet arvioi
palvelun käytön lisänneen joko erittäin paljon tai melko paljon heidän osallistumistaan ikääntyneen hoitoon.”

Voit lukea loppuraportin tästä linkistä: Onerva Hoivaviestintä loppuraportti.pdf

”Palvelun hyödyntäminen koettiin kätevämmäksi kuin viestivihkojen kautta viestiminen, ja omaiset kokivat olevansa paremmin perillä ikääntyneen mielialasta ja yleistilasta.”

Jos kuntasi tai hoivayrityksesi miettii omaisviestintäpalvelun käyttöä, suosittelen lukemaan raportista niin hoitajien kuin omaisten kokemuksia .

”Henkilökunta koki palvelun käytön lisänneen yhteydenpitoa omaisiin joko erittäin tai melko paljon. Tiedonkulun todettiin parantuneen omaisten ja henkilöstön välillä.”

Kuten raportista näkee, olemme Kokemäellä pystyneet todistamaan, että Onervan kautta vähennetään sekä omaisten huolta että helpotetaan hoitajien työtä.

”Vastaajista kaksi arvioi palvelun käytön vähentäneen omaisten huolta ikääntyneestä erittäin paljon…”

Tämä on erittäin tärkeä virstanpylväs meille koska moni kunta ja hoivayritys harkitsee omaisviestintäpalvelujen käyttöönottoa mutta epäröi koska miettii sen kuormitusta hoitajille.

”Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä koki palvelun
käytön lisänneen työtyytyväisyyttä.”

Ja Kokemäkihän päätti koekäytön jälkeen ottaa Onerva Omaisviestintäpalvelun kunnan käyttöön niin palveluasumisessa kuin kotihoidossa  

”Vastaajista yksi koki palvelun käytön muuttaneen vuorovaikutusta omaisten kanssa erittäin paljon lämpimämmäksi ja hieman yli puolet melko paljon.”

”Onerva Hoivaviestintä Oy:n Omaisviestintä-palvelun testaus osoitti palvelun soveltuvan erittäin hyvin omaisten ja vanhuspalveluiden henkilökunnan väliseen viestintään. Palvelu koettiin luonnolliseksi ja ajanmukaiseksi kommunikointitavaksi, joka helpottaa yhteydenpitoa, lisää ja parantaa tiedonkulkua, tuo positiivisuutta viestintään ja edistää työtyytyväisyyttä.”

Lainaukset ovat otteita Prizztechin loppuraportista.


Onerva on viestintäpalvelu vanhus- ja vammaishoivaan. Eräänlainen sähköinen viestivihko kotihoitoon ja palvelutaloihin.

Sen avulla hoitohenkilökunta, omaiset ja asiakas voivat viestiä reaaliajassa ja tietoturvallisesti. 

Avoin viestintä Onervan kautta vähentää omaisten huolta, säästää hoitajien aikaa puhelinsoittojen vähetessä ja lisää asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä.

Tutustu Onervan käyttökokemuksiin alta:

Onerva Kuopion kaupungin kotihoidossa

Onerva Kokemäen kunnan kotihoidossa ja palveluasumisessa

Onerva Saarikassa

Saat Onervan ilmaiseen 3kk koekäyttöön. Käyttöä varten hoitajat ja omaiset tarvitsevat vain internet-selaimen. Viestintä on tietoturvallista ja siinä noudatetaan Suomen tietosuojavaltuutetun vaatimuksia.

Ota yhteyttä: ville at onervahoiva.fi, p. 050 326 4989