Omaisten osallistaminen vähentää hoitajien työkuormaa kotihoidossa

Aina kun esittelemme Onervaa hoitohenkilökunnalle uudessa yksikössä, esitetään meille sama kysymys:

”Miksi me laittaisimme omaisille viestejä? Mitä hyötyä siitä on (meille hoitajille)?

Vastaus: siksi, että viestinnällä hoitajat osallistavat omaisia ja se vähentää hoitajien työkuormaa.

Viestimällä teet siis työstäsi helpompaa.

Osallistamalla omaisia hoivaan, helpotetaan hoitajien työtä

Onervan yksi päätavoite, omaisten huolen vähentämisen lisäksi, on osallistaa omaisia hoivatyöhön.

Osallistaminen tarkoittaa, että saamme omaiset ja läheiset auttamaan kotihoitoa ja tekemään yhteistyötä puolin ja toisin.

Yhteistyö voi olla tiedon jakamista mutta myös ihan konkreettista hoitotyössä auttamista, peseytymisestä siivoukseen ja ulkoilemisesta voinnin tarkastuksiin.

Hoivatyö ei ole vain kunnan/yrityksen hoitajien vastuulla. Osallistamalla tehtäviä voidaan jakaa.

Joissakin kunnissa, esimerkiksi Joutsassa, omaisten osallisuus vaikuttaa jopa työntekijöiden resurssointiin.

Ne vanhushoivan asiakkaat, joilla omaiset ovat tukena, eivät tarvitse niin paljon hoitajien apua ja tämä helpottaa hoitajien työkuormaa ja tuo kunnalle säästöjä.

Omaisten osallistaminen vaatii avointa viestintää

Jotta osallistuminen ja yhteistyö on mahdollista, tarvitaan ajantasaista tietoa ja helppo väylä keskustelulle.

Omaisten ja muiden läheisten, hoitajien ja muiden hoivaa tarjoavien tahojen pitää pystyä viestimään keskenään tietoturvallisesti mutta reaaliajassa.

Heidän pitää tietää mitä kukin osapuoli on tehnyt ja millloin. Mikä oli vanhuksen vointi aamulla, tarvitaanko kotona jotain, auttoiko joku syömään lounaan?

Kotihoidon asiakkaan hoivaringissä on useita osapuolia, joita tulee osallistaa hoivaan ja mahdollistaa helppo viestintä ja yhteistyö

Joten jos mietit miksi omaisviestintä on tärkeää ja miksi käyttäisit aikaa (20 sekuntia per asiakas) viestintään omaisten kanssa, niin tässä vastaus:

Helpotat sillä omaa työtä.

Puhumattakaan siitä, että vähennät omaisten huolta hurjasti, joka itsessään on arvokasta.