Miten kehittää hoivaliiketoimintaa ja asiakaskokemusta?

Onervan viestintäpalvelun avulla voit konkreettisesti kehittää liiketoimintaasi, oli sitten kyse

  1. asiakas-/omaistyytyväisyyden nostamisesta
  2. henkilöstötyytyväisyyden nostamisesta
  3. asiakaskokemuksen parantamisesta tai
  4. kustannussäästöistä.

Käyttöönoton yhteydessä määritämme hoivapalvelutarjoajan kanssa tavoitteet, joihin viestinnän parantamisella pyrimme.

Näitä tavoitteita lähdetään saavuttamaan systemaattisilla toimenpiteillä, joihin sisältyy niin Onervan käyttöönotto ja sitä kautta avoimempi viestintä mutta samalla autamme kädestä pitäen tavoitteiden saavuttamisessa.

Voimme esimerkiksi kouluttaa henkilökuntaa ammattilaisen johdolla kohtaamaan omaiset ja asiakkaat arkityössään. Opastamme omaisia tarjoamaan apuaan hoitajille (työn helpottuminen) sekä toimimme ylipäätään välittäjänä omaisten ja henkilökunnan välillä, mahdollistaen paremman yhteistyön.

Parasta on, että tuloksia voidaan mitata ja näin todistaa tavoitteiden täyttyminen ja mikä vaikutus esimerkiksi viestinnällä on ollut omaistyytyväisyyteen. Mittaus voidaan suurilta osin tehdä Onervan sisällä automaattisesti.

Onervan avulla voimme siis auttaa kehittämään tavoitteellisesti hoiva-ammattilaisen liiketoimintaa ja mittaamaan sen vaikuttavuus.

 

Klikkaa kuvaa alta ja katso videolta miten tämä kaikki tehdään.

Katso videolta miten voit kehittää liiketoimintaasi Onervan avulla ja mitata tulokset