Mitä useampi hoivatoimija, sitä parempaa viestintää tarvitaan

Oulussa on saatu lisättyä kotihoidon käyntikertoja. Homma näyttäisi Ylen artikkelin mukaan johtuva pääasiassa kotihoidon ulkoistamisesta yksityiselle sektorille.

Ensinnä hienoa työtä Oulu! Tärkeintä ei ole se kuka työn tekee vaan se, että vanhus saa laadukasta ja riittävää hoitoa ja hoivaa.

”– Lähtökohtana on asiakkaan tarve. Sen jälkeen katsotaan, kuka siihen vastaa eli onko se kunta vai joku muu, kertoo kaupungin vanhustyön johtaja Anna Haverinen.

(https://yle.fi/uutiset/3-9801547)

Ulkoistaminen ja niin sanottu monitoimittajamalli, missä asiakkaan luona käy niin kunnan kuin yksityisten yritystenkin väkeä, aiheuttaa oman haasteensa viestinnälle.

Mitä useampi toimija, sitä tärkeämpää viestintä ja läpinäkyvyys

Potilastietojärjestelmä ei ole tarkoitettu viestintää varten. Se on päivittäisiä operatiivisia toimintoja varten. Se on usein suljettu tai voimakkaasti rajattu.

Kuten Ylen jutussa sanotaan, Oulussa Efficaan ei ole kaikilla toimijoilla pääsyä.

Tämä tarkoittaa, että viesti ei välttämättä kulje eri toimijoiden välillä. Saati, että se kulkisi omaisille päin.

Kuitenkin kun toimijoiden määrää kasvaa kotihoidossa, tulee varmistaa läpinäkyvä viestintä. Seuraavan hoitajan tulee tietää mitä edellisellä käynnillä on tapahtunut.

Omaisten tulee tietää mitä on tapahtunut.

Tarvitaan viestintä- ja yhteistyöpalvelua, joka yhdistää eri toimijat kuten kuvassa alla.

Viestintä- ja yhteistyöpalvelu mahdollistaa ajantasaisen tiedon välityksen eri hoivatoimijoiden ja omaisten välillä.

Viestintäpalvelu yhdistää eri toimijat ja varmistaa katkeamattoman yhteydenpidon

Erillinen viestintäpalvelu mahdollistaa katkeamattoman tiedonkulun niin kunnan kotihoidon tiimin sisällä, kunnan ja yksityisten yritysten hoitohenkilökunnan kuin omaisten välillä.

Katkeamaton viestintä ja yhteinen tilannekuva asiakkaan voinnista on ensiarvoisen tärkeää laadukkaan ja riittävän hoidon takaamiseksi.

Läpinäkyvä ja katkeamaton viestintä eri toimijoiden välillä

Alla kuvassa on esimerkki miten viestintä voisi näkyä meidän Onerva-palvelussa (klikkaa kuva suuremmaksi).

Tavoitteena on minimoida hoitajen viestintään käyttämä aika mutta varmistaa katkeamaton tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Samalla läpinäkyvyyden kautta vähennetään omaisten huolta läheisensä voinnista. Tämä itsessään kokemuksemme mukaan jo vähentää puhelinsoittelua ja säästää hoitohenkilökunnan aikaa. He pystyvät keskittymään paremmin työhönsä – asiakaspalveluun ja laadukkaaseen hoivatyöhön.

Esimerkki läpinäkyvästä viestinnästä Onerva omaisviestintäpalvelussa


ONKO TEILLÄ HAASTEITA VIESTINNÄSSÄ KOTIHOIDOSSA TAI PALVELUTALOSSA?

Autamme hoivayrityksiä ja kuntia kehittämään viestintää vanhus- ja vammaishoivassa. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat keskustella miten teidän viestintää voidaan parantaa ja tuoda samalla kustannussäästöjä.

Email: info at onervahoiva.fi
P. +358 50 326 4989
Onerva Hoivaviestintä Oy