Mitä on omaisviestintä? Osa 3: Vaatimuksia työvälineille

Tämä on kolmas osa blogisarjaa, jossa käsitellään omaisviestintää ikääntyneiden hoivassa ja käytettävissä olevia eri työvälineitä.

Lue aiemmat osa linkeistä alta:

Mitä on omaisviestintä? Osa 1: Työvälineiden esittely
Mitä on omaisviestintä? Osa 2: Omaisviestinnän tunnuspiirteet

Tässä osassa käydään lyhyesti läpi, mitä konkreettisia vaatimuksia omaisviestintätyövälineille voidaan asettaa.

Vaatimuksia omaisviestinnälle ja eri työvälineille

Viestinnälle omaisten ja hoivapalvelutarjoajan välillä voidaan asettaa myös vaatimuksia, jotka voivat olla yleisiä ”hyviä viestintätapoja”, ne voivat kummuta edellisessä kirjoituksessa esitetyistä omaisviestinnän piirteistä tai sitten ne voivat pohjautua esimerkiksi lakiin.

Joitain vaatimuksia mitä omaisviestintävälineille voidaan asettaa ovat:

  • Viestintä pitää olla reaaliaikaista, omaisen pitää nähdä viestit mahdollisimman nopeasti. Ei ole mitään virkaa jos omainen lukee tärkeän tiedon kuukauden päästä.
  • Viestinnän pitää olla paikkariippumatonta, myös etäällä asuvan pitää nähdä viestit
  • Viestintä pitää olla tasapuolista, viestit pitää pystyä toimittamaan usealle omaiselle, eri omaisia ei saa syrjiä, jos ikääntynyt asiakas haluaa heidän saavan viestit
  • Myös muiden kuin omahoitajan pitää pystyä viestimään omaisille (ks. reaaliaikaisuuden vaatimus), myös 3. osapuolen toimijoiden
  • Viestintä pitää olla tietoturvallista
  • Viestinnästä on hyvä jäädä jokin jälki, tallenne, jotta siihen voidaan palata
  • viestinnän pitää olla yhteismitallista kun se tallennetaan. Jotta voidaan seurata muutoksia asiakkaan voinnissa ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti
  • Viestinnän pitää olla helppoa ja nopeaa, jotta hoitajien siihen käyttämä aika minimoidaan

Nyt kun omaisviestinnälle on luotu jonkinlaiset raamit ja vaatimukset, käyn seuraavassa kirjoituksessa läpi kunkin viestintäkanavan hyvät ja huonot puolet ja kuinka hyvin ne vastaavat näihin vaatimuksiin.