Mitä on omaisviestintä? Osa 1: työvälineet

Hoitohenkilökunta voi olla yhteydessä ikääntyneen tai vammaisen omaisiin useilla eri välineillä ja kanavilla.

Välineissä on eroja niin käytettävyyden, tavoitettavuuden kuin tietoturvan suhteen.

Aloitamme tässä kirjoituksessa blogisarjan, jossa avataan hieman mitä omaisviestintä on, mitä vaatimuksia viestinnälle hoivatyössä asetetaan ja miten eri työvälineitä voidaan arvioida näitä vaatimuksia vasten.

Joten tervetuloa seuraamaan. Tässä osassa listaamme lyhyesti mitä eri vaihtoehtoja viestintään löytyy.

Työvälineitä omaisviestintään

Omaisviestintään voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia viestintävälineitä:

  1. Kasvokkainen tapaaminen
  2. Puhelin (soitto / tekstiviesti)
  3. Sähköposti
  4. Paperiset viestivihkot, post-it laput
  5. Potilastietojärjestelmän omaisviestintämoduuli
  6. WhatsApp, Skype, Facebook, Yammer ja muut globaalit sähköiset sovellukset
  7. Sensoritekniikka ja niihin liittyvät palvelut
  8. Omaisviestintään erikoistunut palvelu, kuten Onerva
Omaisviestintäkanavia Onerva omaisviestintä

Eri omaisviestintäkanavia ja -työvälineitä

Edustamme itse Onervaa ja luonnollisesti uskomme sen tarjoavan parhaan mahdollisuuden helppoon, läpinäkyvään ja tietoturvalliseen omaisviestintään. Tämä kannattaa huomioida, vaikkakin pyrin arvioimaan eri vaihtoehtoja mahdollisimman puolueettomasti.

Ennen kuin mennään arvioimaan eri viestintäkanavia, katsotaan seuraavassa kirjoituksessa mitä omaisviestintä on ja mitä ominaispiirteitä siihen liittyy.