Kuinka parempi kotihoidon viestintä voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä

Kotihoidon viestintä on keskeisessä roolissa vanhusten hoidon laadun varmistamisessa ja kustannustehokkuuden saavuttamisessa. Parempi viestintä omaisten ja hoitajien välillä sekä omaisten aktiivisempi osallistuminen hoivaan voivat tuoda merkittäviä säästöjä sekä hoitajille että hoito-organisaatioille, kuten yrityksille ja hyvinvointialueille/kunnille. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, kuinka näitä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa.

1 Ennaltaehkäisy ja nopea ongelmanratkaisu

Avoimen ja tehokkaan viestinnän avulla hoitajat ja omaiset voivat havaita ja ratkaista ongelmia kuten terveydentilan muutoksia nopeammin ja ennakoiden, mikä voi vähentää hoitokustannuksia. Ennaltaehkäisemällä ongelmia ja puuttumalla niihin ajoissa voidaan välttää kalliita sairaalajaksoja, hoitotoimenpiteitä ja parantaa asiakkaiden hyvinvointia.

2 Tehokkaampi resurssien käyttö

Kun hoitajat ja omaiset kommunikoivat tehokkaasti, he voivat suunnitella ja järjestää hoitoa paremmin, mikä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vähentyneitä ylimääräisiä käyntejä, parempaa ajanhallintaa ja tarkoituksenmukaista apuvälineiden käyttöä, mikä voi säästää aikaa hoitajille ja rahaa hoito-organisaatioille.

Olemme esimerkiksi useissa Onervan käyttöönotoissa sopineet kunnan kotihoidon ja omaisten kanssa toimintatavasta jossa omaiset ilmoittavat kotihoidolle 1-2 pv ennen käyntiä jos he aikovat vierailla läheisensä luona eikä kotihoidon käyntiä tarvita sille päivälle. Ilmoitus on tullut Onervaan ja tämän jälkeen kotihoidolla on ollut riittävästi aikaa suunnitella sen päivän käynnit uudestaan. Tai käyttää säästynyt lisäaika muilla asiakkailla.

3 Omaisten osallistuminen hoivaan

Kun omaiset osallistuvat aktiivisesti hoivaan, he voivat tarjota arvokasta apua hoitajille ja vähentää ammattilaisten työtaakkaa. Omaiset ovat usein tärkein tietolähde asiakkaan vointiin, mieltymyksiin ja tarpeisiin liittyen sekä tärkeä tuki asioiden hoidossa kuten kauppa-asioinnissa tai apuna lääkärikäynneissä. Omaisten osallistuminen johtaa usein vähentyneisiin työtunteihin ja pienempiin henkilöstökuluihin hoito-organisaatioille.

Omaisten ja muun tukiverkoston osallistaminen vaatii toimivaa viestintää ja sitä, että kaikilla on yhteinen tilannekuva ikäihmisen voinnista. Tiedon pitää kulkea reaaliajassa ja tietoturvallisesti eri osapuolien välillä.

Image

4 Vähentyneet sairaalahoitojaksot

Parempi viestintä ja omaisten osallistuminen voivat edistää vanhusten terveyttä ja hyvinvointia, mikä voi vähentää sairaalahoitoon johtavia tilanteita. Ajantasainen tilannekuva ja tieto voinnin kehityksestä auttaa ennakoimaan hoidon tarvetta ja estää terveyden romahtamista, mikä usein aiheuttaa myös kustannuspiikin palvelutarjoajalle.

Toimiva viestintä ja omaisten osallistuminen voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä hoito-organisaatioille ja julkiselle terveydenhuollolle.

5 Henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen ja työtyytyväisyyden nostaminen

Hyvä viestintä omaisten ja hoitajien välillä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja työskentelyilmapiiriä, kuten olemme osoittaneet esimerkiksi Kokemäellä. Omaisten aktiivinen osallistuminen ja tuki voivat auttaa hoitohenkilökuntaa tuntemaan itsensä arvostetuksi ja lisää motivaatiota, mikä voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Alentuneet rekrytointi- ja koulutuskustannukset ovat tämän seurauksena merkittäviä säästöjä hoito-organisaatioille.

Image

6 Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Kun viestintä omaisten ja hoitajien välillä toimii hyvin ja omaiset osallistuvat aktiivisesti hoivaan, asiakastyytyväisyys yleensä aina kasvaa. Tyytyväiset asiakkaat ja heidän omaisensa ovat todennäköisemmin pitkäaikaisia asiakkaita ja voivat suositella palvelua muille, mikä voi johtaa lisääntyneeseen kysyntään ja alentuneisiin asiakashankintakustannuksiin yksityisillä hoivapalvelutarjoajilla.

Omaisia osallistamalla ja paremmalla viestinnällä merkittäviä säästöjä

Parempi kotihoidon viestintä ja omaisten aktiivinen osallistuminen hoivaan voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä sekä hoitajille että hoito-organisaatioille. Nämä säästöt voivat syntyä mm.

  • ennaltaehkäisyn ja nopean ongelmanratkaisun
  • tehokkaamman resurssien käytön
  • omaisten osallistumisen
  • vähentyneiden sairaalahoitojaksojen
  • alentuneen henkilöstön vaihtuvuuden ja
  • parantuneen asiakastyytyväisyyden kautta.

Näin ollen panostaminen kotihoidon viestinnän kehittämiseen ja omaisten osallistumisen tukemiseen voi olla erittäin kannattavaa sekä taloudellisesti että laadullisesti.

Seuraavassa kirjoituksessa esittelemme konkreettisen esimerkkilaskelman miten paljon hoivaorganisaatio voi saada euromääräisiä säästöjä vuodessa paremmalla viestinnällä ja omaisten osallistamisella.