Korkeampi asiakastyytyväisyys tarkoittaa enemmän myyntiä

Olen kirjoittanut parissa edellisessä kirjoituksessa hoivatalojen ja kotihoidon läheis-/omaistyytyväisyydestä.

Eli minkälaista viestintää ja yhteydenpitoa omaiset odottavat ja mikä vaikutus tällä on omaisten tyytyväisyyteen.

Luonnollisesti toivomme, että ihmissuhteet ovat hyvällä tolalla ja ihmiset kenen kanssa toimimme ovat meihin tyytyväisiä. Olivat he asiakkaita tai läheisiämme.

Mutta korkeammalla asiakastyytyväisyydellä on tietenkin muutakin merkitystä:

Asiakastyytyväisyys lisää myyntiä.

Myyntiä voidaan lisätä kolmella tapaa:

  1. Pitämällä nykyiset asiakkaat pidempään (asiakaspito, asiakaspoistuman pienentäminen)
  2. Hankkimalla lisää uusia asiakkaita (uusasiakashankinta, myynti)
  3. Myymällä nykyisille asiakkaille lisää palveluita (asiakkaan elinkaaren arvon nostaminen, lisämyynti)

Asiakastyytyväisyyden lisääminen auttaa jokaisessa kohdassa.

Oli kyse kutsumusammatista tai ei, yrittäjän ainakin, ja miksei myös kunnan, tulee varmistaa oma kannattavuus ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Vanhushoivassa omainen on usein se, joka päättää keneltä palvelu hankitaan. Varsinkin kun valinnanvapaus astuu voimaan täydessä muodossaan.

Tällöin se, jolla on katkeamaton keskusteluyhteys asiakkaaseen ja omaiseen, se joka kuuntelee, keskustelee, oppii ja näin kasvattaa asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti, tulee myös viemään suurimman korren.