Keskustelubotit ja koneoppiminen vanhusten kotihoidossa

Olemme rakentaneet prototyypin puheohjatusta ”keskustelu-botista”, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kotihoidossa vanhuksen voinnin tarkastamisessa automaattisesti.

Uskomme ratkaisun tuovat valtavia kustannushyötyjä sote-sektorille, parantavan yhteistä tilannekuvaa vanhuksen voinnista ja tuovan turvaa itse vanhukselle.

Ratkaisu on skaalattavissa kymmenille- tai sadoilletuhansille asiakkaille ja sen etuna on, että vanhus ei tarvitse mitään tietoteknisiä laitteita tai internet-yhteyttä. Pelkkä puhelin, vaikkapa sitten vanha lankamalli riittää.

Nyt etsimme sote-toimijoita kommentoimaan, onko tällaiselle ratkaisulle tarvetta? Onko vanhusten kunnon automaattinen seuranta ja tilanteeseen puuttuminen ajoissa sellainen haaste, jota kannattaa ratkoa ja olisiko tämä ehdotettu teknologia vaihtoehto? Mitä haasteita ratkaisussa on?

Kerron seuraavaksi ratkaisun toimintalogiikan. 

Päivittäinen, yksilöllinen keskustelu vanhuksen kanssa

Kotihoidon asiakkaalle soitetaan aamulla ja perustuen asiakkaan historiaan, kysytään kysymyksiä, esimerkiksi vointia, mielialaa, onko ottanut lääkkeet, onko syönyt jne.

Onervan keskustelubotti, joka osaa keskustella vanhuksen kanssa puhelimessa

Jos asiakkaalla on huolia, kipua tai muita ongelmia, voidaan automaattisesti joko ohjata puhelu hoitajalle tai hälyttää hoitaja käymään paikan päällä (tai tekemään virtuaalisen etäkäynnin).

Keskustelun päätteeksi puhelusta lähetetään automaattisesti yhteenveto hoitohenkilökunnalle ja tarvittaessa omaisille (asiakkaan näin salliessa). Esimerkiksi Onerva Omaisviestintäpalveluun tai muuhun järjestelmään.

Ja homman pointti on tietenkin: kaikki puhelut ja koko keskustelu käydään automaattisen keskustelu-botin avulla.

Voisiko siis tällainen, tarvittaessa vaikka joka päiväinen tai useamman kerran päivässä tehtävä tarkistussoitto olla tarpeellinen kotihoidossa?

Skaalautuminen satoihintuhansiin puheluihin päivässä

Hyödyntämällä automaattista keskustelu-bottia, voimme skaalata nämä puhelut käsittämään vaikka jokaikisen Suomen kotihoidon asiakkaan.

Kuitenkin niin, että kukin puhelu on yksilöllinen. Botti osaa toimia asukkaan vastausten perusteella ja kukin keskustelu on näin yksilöllinen.

Alussa keskustelut ovat luonnollisesti yksinkertaisempia mutta mitä pidemmälle taustalla olevaa algoritmia opetetaan, sitä monimutkaisempia keskusteluja voidaan käydä ja sitä paremmin vanhuksen toiveita, aikeita, mielialaa ja vointia voidaan tulkita.

Käyttötapauksia kotihoidossa

Näin voisimme tehdä päivittäisi tarkistusoittoja ja tarkastaa: onko asiakkaalla kaikki hyvin, onko lääkkeet otettu, onko syöty, tarvitseeko hän apua. Ja apua voitaisiin lähettää automaattisesti jos tälle on tarve.

Onervan keskustelubotin käyttötapauksia kotihoidossa

Puhelut voitaisiin ohjelmoida tiettyihin tarpeisiin. Esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeen kotiutetulle asiakkaalle saatettaisiin soittaa useammin ja varmistaa olotila ja kuntoutukseen liittyviä asioita.

Tutkimme myös paraikaa mahdollisuutta selvittää puheesta erotetun spektrogrammin avulla vanhuksen tunnetiloja tai vireystilaa (masentuneisuus, iloisuus, vireys).

Soittojen merkitys ei olisi välttämättä pelkästään tarkastusluontoinen. Botti voisi lukea vaikka uutiset tai sen kautta voisi lähettää terveiset omaiselle.

Ihmistä ei tehtäisi tarpeettomaksi vaan tuotaisiin lähemmäksi reaaliaikaisen tilannekuvan avulla

Keskustelu-botti ei tekisi ihmisiä tarpeettomiksi vaan olisi osa kokonaisuutta, jolla luodaan parempi tilannekuva vanhuksen voinnista ja tuetaan hänen kotona pärjäämistä.

Edelleen hoitohenkilökunta ja omaiset olisivat tärkein osa hoivaa. Nyt vain botin avulla hoitajat ja omaiset tietäisivät paremmin milloin on oikeasti hätä ja milloin vanhus pärjää hyvin.

Teknologia keskustelee keskenään ja ohjautuu automaattisesti

Sensoriteknologia, esimerkiksi turvarannekkeet tai aktiivisuusanturit voivat monitoroida vanhuksen liikettä ja lähettää tietoja keskustelubotille.

Sanotaan, että sensori mittaa vanhuksen liikettä. Jos liike on hänen ikäiselleen (tai hänelle itselleen) keskimääräistä selvästi alhaisempaa, voisi tästä mennä tieto keskustelubotille, joka soittaisi kysyäkseen voinnista ja muistuttaisi liikkumaan.

Tietenkin sama tieto sensorista voitaisiin toimittaa niin hoitohenkilökunnalle kuin omaisille Onervaan nähtäväksi.

Kommentteja ja ajatuksia

Miltä ratkaisu kuulostaa? Voisiko sitä soveltaa suomalaiseen kotihoitoon ja vanhusten hoivaan?

Mitä haasteita näette siinä ja mitä mahdollisuuksia?

Otamme mielellään vastaan kommentteja ja keskustelua aihepiiristä. Ja jos tiedät missä voimme koeponnistaa keskustelubotin prototyyppiä, ole rohkeasti yhteydessä.

Yhteystiedot:

Ville Niemijärvi
p. 050 326 4989
email: ville at onervahoiva.fi