Asiakkaiden sitouttaminen lisää myyntiä

Asiakkaiden sitouttaminen (eng. Customer engagement) tarkoittaa sellaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, joka vetää hänet lähemmäksi palveluasi ja täten lisää asiakaspysyvyyttä, -tyytyväisyyttä ja myyntiä.

When you engage your customers, you draw them closer to your brand, your business, your organization.  And that’s when the magic starts to happen.
(Forbes, 24.12.2015)

Sitouttaminen taas tapahtuu viestinnällä. Se tapahtuu kohtaamalla asiakkaan eri kanavissa: henkilökohtaisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköisissä kanavissa, sosiaalisessa mediassa.

Asiakkaiden sitouttamisen kautta lisätään myyntiä. Tämä on yleinen ymmärrys toimialasta toiseen. Mutta sote-alalle se tuntuu jotenkin vieraalta. Viestimistä jopa karsastetaan. Saati, että siihen rohkaistaisiin.

Mitä asiakkaiden sitouttaminen voisi olla vanhushoivassa?

Vanhus- ja vammaishoivassa asiakas eli vanhus tai vammainen ei ole aina aktiivinen toimija asiakas vs. palvelutuottaja -suhteessa.

Todellisena päätöksentekijänä ja laskujen maksajana on usein lähiomainen.

Miten omaista voidaan sitouttaa paremmin hoivatyössä ja näin lisätä asiakkaiden pysyvyyttä ja tehdä lisämyyntiä?

Viestimällä enemmän ja eri kanavissa. Tuomalla asiakas lähemmäksi.

Tässä muutama helppo idea hoivayritykselle.

  • lähetä omaiselle kuva ulkoiluhetkestä asiakkaan kanssa
  • kysy illalla ennen nukkumaan menoa vanhukselta miten päivä on mennyt ja haluaako hän lähettää läheiselleen (esim. tyttärelleen) terveisiä? Välitä terveiset omaiselle
  • kysy neuvoa omaiselta, anna hänelle mahdollisuus osallistua. ”Pidämme tänään palvelutalolla pienen musiikkihetken. Mikä on isänne lempimusiikkia?
  • rohkaise henkilökuntaa ja kollegoita olemaan aktiivisesti yhteydessä omaisiin, ei vain ikävissä merkeissä vaan jakaen myös arjen kuulumisia

Aktiivinen ja säännöllinen viestintä omaisten kanssa on heidän sitouttamista. Laadukkaan hoivatyön jälkeen se on parasta brändityötä ja myynnin edistämistä mitä voit tehdä.