Onerva - ett elektroniskt anteckningsblock för hemvård och serviceboende.

Onerva är ett elektroniskt anteckningsblock för hemvård och serviceboende.

Det är ett slags ”whatsapp” för vårdbranschen, med hjälp av den kan vårdpersonalen och anhöriga kommunicera med varandra tryggt och i realtid.

Med hjälp av Onerva kan man lugna anhörigas oro och de kan inkluderas i omsorgen av sina närstående.

 

Öppenhet bygger förtroende och mer nöjda kunder

Öppen kommunikation skapar förtroende för vården och minskar motsättningar och reklamationer

Med hjälp av snabba kortmeddelanden och ökat förtroende kan antalet telefonsamtal minskas och motsättningar kan undvikas – vårdpersonalen får mer tid över för klientarbetet

I Kumo kommun ökade vårdpersonalens tillfredställelse i arbetet till och med!

Kommunikationsverktyget Onerva för anhöriga är i bruk runt om i Finland och används både i Sverige, Tyskland och i USA.

 

Erbjud ett enkelt sätt att hitta och beställa dina tjänster

Via Onerva kan du marknadsföra och sälja dina vårdtjänster direkt till anhöriga och vårdklienter. Tilläggsförsäljning med ett musklick.

 

 

Gratis provtid i 4 månader

Vill du testa Onervas elektroniska anteckningsblock i din hemvård eller i ditt servicehus?

Vi erbjuder Onerva avgiftsfritt på prov i upp till 4 månader. Det är en riskfri metod för att märka hur anhörigkommunikationen också underlättar vårdpersonalens arbete och minskar informationsavbrotten även inom teamet.

Tveka inte att ta kontakt och fråga mera om du vill förbättra kommunikationen i vårdhemmet eller servicehuset.

Contact

Contact get in touch.

  • Yrjönkatu 38
    40100, Jyväskylä, Finland
  • +358 50 326 4989
  • info at onervahoiva.fi
    Send mail and let's talk more

Communicate say hello.

Send
 
Reset
 

Thanks for your enquiry!

* Please fill all fields correctly.